Borgå svenska domkyrkoförsamling

OBS! Vi betjänar er via telefon tel. 019 661 1223 och epost borga.domkyrkoforsamling@evl.fiÖppna länk i ny flik.

Vi betjänar måndag - fredag kl. 9-13.

Bokning av förrättningar (dop, vigsel och jordfästning) och utrymmen sker via pastorskansliet: 

byråsekreterare Gunilla Mansner tel. 019 661 1223 eller
e
-post:  borga.domkyrkoforsamling@evl.fiÖppna länk i ny flik 
E-posten är länkad direkt till adressen vilket gör att den öppnas i ett fönster där du kan skriva din epost.

Växel: tel. (019) 66 111,  måndag-fredag kl. 9-12 och 13-14.30.

Besöksadress: Lundagatan 5, II vån. Kom gärna överens om möten på förhand.

Vänd dig till Centralregistret när du behöver:Öppna länk i ny flik

Tryck på lila texten ovan Vänd dig till Centralregistret...  för mera information

  • Ämbetsbetyg och Släktutredningar
  • Släktforskning
  • Hindersprövning inför vigsel
  • Information i medlemsregisterärenden
    • Bli medlem i kyrkan

Vi är en mötesplats för alla, där Jesus Kristus står i centrum.  
Vi vill ta ansvar för varandra och miljön.

Vi är den svenskspråkiga församlingen i Borgå och församlingen leds av Mats Lindgård, domprosten i Borgå stift och vår kyrkoherde. Församlingen hör till Borgå stift som leds av biskop Bo-Göran Åstrand. Till församlingen hör cirka 12 200 medlemmar.

Vi satsar på gudstjänstlivet och firar högmässa varje söndag och helgdag i Borgå domkyrka. Utöver det firar vi regelbundet en söndag i månaden gudstjänster i kapellen i byarna.

Vi annonserar om verksamheten på hemsidan, varje fredag i tidningen Östnyland samt varannan vecka i Kyrkpressen.