Borgå svenska domkyrkoförsamling

 

Vi är en mötesplats för alla Borgåbor, där evangeliet står i centrum och kärleken till Gud tar sig uttryck i medmänskligt ansvarstagande.

 

Vi är den svenskspråkiga församlingen i Borgå och församlingen leds av Mats Lindgård, domprosten i Borgå stift och vår kyrkoherde. Församlingen hör till Borgå stift som leds av biskop Bo-Göran Åstrand. Till församlingen hör cirka 12 500 medlemmar.

Vi satsar på gudstjänstlivet och firar högmässa varje söndag och helgdag i Borgå domkyrkan. Utöver det firar vi regelbundet en söndag i månaden  gudstjänster i kapellen i byarna.

Vi annonserar om verksamheten på hemsidan,  varje fredag i tidningen Östnyland samt varannan vecka i Kyrkpressen.

vintervy över Borgå