Kantorerna i församlingen

Kantorerna i församlingen leder musiken. De har ansvar för muriken i högmässor och gudstjänster. De leder församlingens olika körer.