Kommunikation

För Borgå kyrkliga samfällighets kommunikation ansvarar informatören tillsammans med förvaltningsdirektören och samfällighetens ledningsgrupp. Informatören sköter samfällighetens interna och externa kommunikation, koordinering av kommunikationen med församlingarna samt kommunikation som gäller olika projekt (bl.a. nätsidorna, intra m.m.).

Till kommunikationen hör också translator-kontorsassistents översättningstjänster finska-svenska-finska.


Simon Lampenius

kommunikationschef
Borgå kyrkliga samfällighet
Kommunikationstjänster

Mira Soukka

translator-kontorsassistent
Kommunikationstjänster
(019) 6611 282