Borgå domkyrka mittgången.

Högmässor och gudstjänster i Borgå domkyrka

Du kan lyssna på gudstjänsten via webbens länk här

Högmässa firas i domkyrkan kl. 12.15. Här finns en Öppna länk i ny fliklänk till söndagens högmässas information.Öppna länk i ny flik

Varje söndag och kyrklig helgdag firar vi högmässa eller gudstjänst i domkyrkan. Alla söndagar och de flesta helgdagar ingår nattvard. Då kallas tillfället högmässa.

Tillfällen utan nattvard kallas gudstjänst. Långfredagen och juldagen (julottan) är de enda helgdagar under året då nattvard inte firas.  Vi strävar till att utforma vår högmässa på ett sådant sätt att den beaktar nutida behov och önskemål samtidigt som den förverkligas i linje med kyrkans många hundra år gamla tradition.

Vi vill också att våra gudstjänster ska vara musikaliskt rika. Högmässorna planeras av olika gudstjänstgrupper bestående av frivilliga församlingsmedlemmar som också deltar i några gudstjänster per år. Den som önskar vara delaktig i en gudstjänstgrupp kan kontakta församlingens präster.

 I högmässan finns rum för alla; från barn till vuxen.

Färdtjänst

till högmässan ordnas i regel en gång per månad.  Taxi skjutsen är till för dig som av en orsak eller annan har svårt att komma till kyrkan. Du beställer själv en taxi och en diakoniarbetare tar emot dig vid kyrkan och sköter om betalningen.

Vi firar även gudstjänster och mässor i kapellen i byarna.

 

Gudstjänster för barn och familjer

Vi ordnar gudstjänter för barn och familjeri församlingen. Mera information om dem finns på sidan Barn och familj