Fastighetsväsendet

Borgå kyrkliga samfällighet och dess församlingar har, som stöd för församlingsarbetet, förutom Borgå domkyrka och Lilla kyrkan till sitt förfogande kapell, församlingscentrum, Pellinge kursgård,ungdoms- och klubblokaler samt andra lokaler på olika håll i staden.

Lokaliteterna i församlingshemmen kan också hyras för t.ex. dop, minnesstunder och bröllop. I församlingshemmen finns också utrymmen som lämpar sig för möten och olika slag av evenemang. Tilläggsuppgifter om lokaler och bokning av dem får man på pastorskansliet.

Service och underhåll av fastigheterna handhas av samfällighetens fastighetsväsende. 

Kontaktuppgifter till fastighetsväsendet finns under fliken KONTAKTUPPGIFTER.