Borgå svenska domkyrkoförsamlings och Borgå kyrkliga samfällighets tillgänglighetsutlåtande


Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen https://www.domkyrkan.fi/ och har uppdaterats 22.9.2020.

Borgå svenska domkyrkoförsamling och Borgå kyrkliga samfällighet strävar efter att garantera likvärdig digital tillgänglighet för alla. Vi förbättrar kontinuerligt användarupplevelsen och tillämpar lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).


Utvärderingsmetoder

Borgå svenska domkyrkoförsamling och Borgå kyrkliga samfällighet bedömer tillgängligheten för denna webbplats med hjälp av följande metoder:

  • Vi har själva bedömt tjänstens tillgänglighet  

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsens tillgänglighetsstandard i dagsläget:
 

B) Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.
 

 

Webbplatsens icke-tillgängliga innehåll

Användarna kan ännu stöta på vissa problem på webbplatsen. Nedan följer en beskrivning av identifierade tillgänglighetsproblem. Ta kontakt med oss om du noterar problem på sidan som inte finns med i förteckningen.

Innehållet nedan är inte tillgängligt av följande orsaker:

1) Webbplatsen uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven till alla delar.

Bildernas textmotsvarigheter (alt-texter):

För en del av bilderna beskriver textmotsvarigheten inte bildens innehåll tillräckligt bra. Vi korrigerar de texter är bristfälliga före 1.11.2020.
(WCAG 1.1.1)

Trasiga länkar:

På vår webbplats kan förekomma trasiga länkar, vi korrigerar dem vi känner till före 23.9.2020. Meddela oss om du upptäcker en länk som inte fungerar.
(WCAG 2.4.4)

Dokument (Pdf, Word, Powerpoint, Excel):

Alla dokument på vår webbplats är för närvarande inte helt tillgängliga, Vi åtgärdar filerna så att de blir tillgängliga an efter de uppdateras, vanligvis årsvis. Meddela oss om du noterar brister. Du kan fråga efter innehållet i dokumenten via kontaktuppgifterna nedan.
(WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2)

 

Publikationssystemets tillgänglighetsbrister:

Bild utan alt-attribut

Bilden saknar attribut för textmotsvarigheten. Korrigeras senast 23.9.2020
WCAG 1.1.1

Användning av blanketter med skärmläsare

På blanketten för beställning av ämbetsbevis finns en länk som inte särskiljer sig från resten av texten genom avvikande färg eller understreckning. Ledtexterna kommer först efter fälten. Knappar och rutor för val har inte grupperats. Korrigeras senast 23.9.2020.
WCAG 1.4.1, 3.3.2, 4.1.2

Tangentbordsmarkörens synlighet

WCAG 2.4.7

Markering av rubriker

WCAG 1.3.1

Namngivning av infogat innehåll  

WCAG 1.1.1

Fel i det tekniska genomförandet

WCAG 4.1.2

Möjlighet att med skärmläsarprogram hoppa förbi återkommande innehåll

WCAG 2.4.1

2) Oskälig belastning 

3 Omfattas inte av lagstiftningen

Dokument (Pdf, Word, Powerpoint, Excel):

En del av pdf-filerna har publicerats före 23.9.2018. Dessa omfattas inte av lagens tillämpningsområde, och är inte nödvändigtvis tillgängliga. Uppgifterna i en fil i icke-tillgänglig form får man genom att fråga efter dem via kontaktuppgifterna nedan, (17 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)

Kartor

På webbplatsen visas en del uppgifter med hjälp av en kartvy. Vägvisande information som presenteras med hjälp av kartor erbjuds i tillgänglig form på webbplatsen i form av text. Kartor som inte är avsedda för navigationsbruk omfattas inte av lagstiftningen. (3 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)

Upptäckte du tillgänglighetsbrister på vår webbplats? Berätta för oss och vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen. Vi tar gärna emot respons på tillgängligheten på denna webbplats.


Ge tillgänglighetsrespons med denna webblankettÖppna länk i ny flik

Per e-post till : borga.domkyrkoforsamling@evl.fi

Andra kanaler:

Telefon: +358 40 142 6868

Postadress: Borgå svenska domkyrkoförsamling, PB 140, 06100 Borgå, Finland 

För publikationssystemet för webbplatsen och dess tekniska tillgänglighet svarar Kyrkostyrelsen/Kyrkans kommunikation. Om du vill ge respons om publikationssystemets tillgänglighet till Kyrkans kommunikation, använd blanketten nedan.

Ge tillgänglighetsrespons med denna webblankettÖppna länk i ny flik

Den målsatta tiden för att besvara respons är två veckor.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på vår webbplats, kontakta först oss som upprätthåller webbplatsen. Det kan ta upp till 14 dagar att få svar.  Om du inte är nöjd med vårt svar eller om du inte alls får något svar inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland anger tydligt på sin webbplats hur man kan lämna in klagomål och hur ärendet behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten:

Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonnummer till växeln: 0295 016 000
 Gör anmälan med webblanket


Åtgärder som främjar tillgängligheten

Borgå svenska domkyrkoförsamling och Borgå kyrkliga samfällighet säkerställer tillgängligheten med hjälp av följande åtgärder:

  • Tillgängligheten hör till våra interna rutiner.
  • Vi erbjuder våra anställda kontinuerlig tillgänglighetsutbildning.

Kompatibilitet med webbläsare

Webbsidan har designats att vara kompatibel med följande webbläsare:

Chrome (Windows, Mac), nyaste versionen
Edge ((Windows, Mac), nyaste versionen
Firefox (Windows, Mac), nyaste versionen
Safari (Mac), nyaste versionen

Teknik

Tillgängligheten på denna webbplats beror på funktionen hos följande tekniker:

HTML
WAI-ARIA
CSS
Javascript

 

Denna webbplats har uppdaterats efter att betydande förändringar gjorts.

19.2.2020