Kyrkvy och hand med växande blad illustration.

Utvecklingen av kyrkbacken – Siktet inställt på ett livskraftigt område också i framtiden

Arbetsgruppen för utveckling av kyrkbacken inom Borgå kyrkliga samfällighet inledde sitt arbete år 2023. Gruppen är diskuterande och beredande till sin karaktär. Själva beslutsfattandet görs av den kyrkliga samfällighetens förtroendeorgan. I gruppen är man mån om att lyssna till olika åsikter om hur området borde utvecklas.

På den här webbsidan berättar vi om vilka aktuella utvecklingsprojekt det finns på kyrkbacken och hur du kan vara med och påverka.

Berätta för oss vilken typ av verksamhet i framtidens Lilla kyrka skulle du vilja delta i!

Hjälp församlingarna i Borgå att utveckla den framtida verksamheten på kyrkbacken genom att delta i denna enkät! Enkäten riktar sig till både församlingsmedlemmar och borgåbor som inte hör till kyrkan. 

Frågeformuläret består av tre delar och det tar 10–15 minuter att fylla i enkäten.

Gå till enkäten via den här länken.

Undersökningen genomförs av Borgå kyrkliga samfällighet. I enkäten samlas inte några personuppgifter. Alla svar behandlas konfidentiellt och analyseras som en del av en större helhet. Det är inte möjligt att identifiera enskilda svaranden i enkätrapporterna eller sammanfattningarna. Enkäten är öppen till och med 10.05.2024