Söndagsskola i Afrika. Barn sitter i ring.

Missionen i församlingen

Församlingens missionsarbete utgår från Jesu missionsbefallning. Alla kristna delar det gemensamma uppdraget och ansvaret att sprida det glada budskapet till alla folk. Församlingens missionsfält innefattar både vårt eget land och världen omkring, vårt eget folk och andra folk. Församlingens missionsarbete stö-der församlingens medlemmar i missionerande uppgifter och i understödande arbete.

Missions- och bibelkväll

Bibelsamtal och missionsinformation, kaffe och samvaro. Vi samlas i Lilla salen i Församlingshemmet på Lundagatan 5. 
Varannan onsdag kl. 17 – 18.30.  Medverkande är Erik Vikström. 

Missionskretsar


Kretsarna arbetar ideellt till förmån för Finska Missionssällskapet. Kretsarna tar gärna emot nya medlemmar.
Om du är intresserad kontakta Sanna Lindström eller kom direkt till samlingen!

Kretsar för yttre missionen

1. Missionskretsen i församlingshemmet samlas i regel varannan torsdag kl. 13.30 i Församlingshemmet på Lundagatan 5.  Ledare Kerstin Vikström.
2. Hindhårkretsen samlas i hemmen.
3. Söderveckoski-kretsen, ledare Inger Backman

Sjömanskyrkans missionskretsar 

1. Centrum, varannan måndag kl. 13 i Församlingshemmet på Lundagatan 5.  Ledare Göta Ekberg.
2. Gäddrag, Fagerstad-Vålax, ledare Dagny Lindholm.

Missionsluncher ordnas  i finska församlingshemmet några gånger per år. 

Fredscafé - Peacecafé

Träffpunkt för asylsökande och  invandrare och finländare. Vi får lära känna varandra  och varandras kulturer.  

Värdarna är Hanna Eisentraut-Söderström och Juhana Sihvo. Detta är ett samarbete med finska församlingen.