Söndagsskola i Afrika. Barn sitter i ring.

Missionen i församlingen

Församlingens missionsarbete utgår från Jesu missionsbefallning. Alla kristna delar det gemensamma uppdraget och ansvaret att sprida det glada budskapet till alla folk. Församlingens missionsfält innefattar både vårt eget land och världen omkring, vårt eget folk och andra folk. Församlingens missionsarbete stö-der församlingens medlemmar i missionerande uppgifter och i understödande arbete.

Mission och motion - vi promenerar igen i september.

Promenad för missionens Barnens Bank. Kortare eller längre promenad. Frivillig avgift till missionen. Mera information ger Sanna Lindström.

Missions- och bibelkväll

Bibelsamtal och missionsinformation, kaffe och samvaro.  I höst samlas vi i Församlingshemmet på Lundagatan 5. 
Varannan onsdag kl. 17 – 18.30.  Medverkande är Erik Vikström.  Frågor?  Ring Sanna Lindström.

Missionskretsar


Kretsarna arbetar ideellt till förmån för Finska Missionssällskapet. Kretsarna tar gärna emot nya medlemmar.
Om du är intresserad kontakta Sanna Lindström eller kom direkt till samlingen!

Kretsar för yttre missionen

1. Missionskretsen i församlingshemmet samlas i regel varannan torsdag kl. 13.30 i Församlingshemmet på Lundagatan 5.  Ledare Kerstin Vikström.
2. Hindhårkretsen samlas i hemmen.
3. Söderveckoski-kretsen, ledare Inger Backman

Sjömanskyrkans missionskretsar 

1. Centrum, varannan måndag kl. 13 i Församlingshemmet på Lundagatan 5.  Ledare Göta Ekberg.
2. Gäddrag, Fagerstad-Vålax, ledare Dagny Lindholm.

Missionsluncher ordnas  i finska församlingshemmet några gånger per år. 

Missionscaféet Café Ankaret

Missionsarbetet handhas av teologassistent Sanna Lindström.

Välkommen till Café Ankaret!

Onsdag – torsdag kl. 10-13, Runebergsgatan 24, ingång från gården

Café, tidningar, försäljning av vykort och adresser mm

Någon att prata med

Möjlighet att sticka lappar till filtar

Intäkterna går till missionsarbetet

Är du intresserad av att ställa ut kan du ringa Sanna.

Café Ankaret sköts som frivilligverksamhet