Söndagsskola i Afrika. Barn sitter i ring.

Missionen i församlingen

Församlingens missionsarbete utgår från Jesu missionsbefallning. Alla kristna delar det gemensamma uppdraget och ansvaret att sprida det glada budskapet till alla folk. Församlingens missionsfält innefattar både vårt eget land och världen omkring, vårt eget folk och andra folk. Församlingens missionsarbete stö-der församlingens medlemmar i missionerande uppgifter och i understödande arbete.

 

Tack

Stort tack till alla som har stickat ”nottor” och filtar. Det blev sammanlagt 241 ”nottor”, 34 små filtar till Finska Missionssällskapet och 13 stora filtar som gick till Estland med Tom Allens transport.  Tack för allt donerat garn!
 

Missionsgrupper

Missions- och bibelkväll

Bibelsamtal och missionsinformation, kaffe och samvaro. Vi träffas på församlingshemmet, Runebergsgatan 24 i Café Ankaret, ingång från gården.
Varannan onsdagkl. 17. – 18.30.   Frågor?  Ring Sanna Lindström, tfn 040 5286 577.

Missionskretsar


Kretsarna arbetar ideellt till förmån för Finska Missionssällskapet. Kretsarna tar gärna emot nya medlemmar.
Om du är intresserad kontakta Sanna Lindström 040 528 6577 eller kom direkt till samlingen!

Missionskretsar
1. Missionskretsen samlas i regel varannan torsdag kl. 13.30 i församlingshemmets musikrum.
Ledare Kerstin Vikström.
2. Hindhår
3. Söderveckoski, ledare Inger Backman

Sjömanskyrkans missionskretsar 
 1.  Borgå,  varannan måndag kl. 13 i Café Ankaret. Ledare Göta Ekberg.
 2. Gäddrag, Fagerstad-Vålax, ledare Elja Bäcklund och Dagny Lindholm.

Missionsluncher ordnas  i finska församlingshemmet några gånger per år. 
 

 

Missionscaféet Café Ankaret

Missionsarbetet handhas av teologassistent Sanna Lindström.

Välkommen till Café Ankaret träffpunkt för alla åldrar!

Onsdag – torsdag kl. 10-13, Runebergsgatan 24, ingång från gården

Café, tidningar, försäljning av vykort och adresser mm

Någon att prata med

Möjlighet att sticka lappar till filtar

Intäkterna går till missionsarbetet

Är du intresserad av att ställa ut kan du ringa Sanna.

Café Ankaret sköts som frivilligverksamhet