Ämbetsbevis och släktutredning

När du behöver ett ämbetsbevis eller en släktutredning kan du beställa det med en elektronisk blankett, eller genom att kontakta pastorskansliet i Borgå svenska domkyrkoförsamling.

Du kommer till den elektroniska blanketten för beställning av ämbetsbevis via denna länk.

Leveranstiden för släktutredningar är ca 2–3 veckor. Avgifterna för släktutredning (t.ex. för bouppteckning) framgår ur prislistan.

Släktforskning beställs med  blanketten Beställning av uppgifter för släktforskning.  

 

Bild på kyrkböcker

Lever-intyg (ämbetsbevis) med enstaka uppgifter om församlingsmedlem som skrivs ut ur kyrkans gemensamma medlemsdatasystem 9 €.
Intyg som utfärdas manuellt:

  • Uppgiften hämtas ur familjeblad 9 €
  • Uppgiften som hämtas ur kyrkböcker  30 €
  • Kopia av släktutredning som finns på pastorskansliet  9 €

En expeditionsavgift på 5,50 euro tillkommer för intyg samt eventuell postförskottsavgift. Om fakturan på kundens begäran skickas till annan adress än intygets debiteras en avgift på 5,50 euro för sändningen av fakturan.

Mera informations om avgifterna hittas i Kundmeddelande från kyrkostyrelsen

byråföreståndare
Borgå svenska domkyrkoförsamling
byråsekreterare
Borgå svenska domkyrkoförsamling