Ämbetsbevis och släktutredning

Ärenden som berör medlemsregistret sköts från 1.1.2021 av Kustens och Ålands centralregister, med servicepunkt i Borgå, Lundagatan 5. 
 

Vänd dig till Centralregistret när du behöver:

 • Ämbetsbetyg och Släktutredningar
 • Släktforskning
 • Hindersprövning inför vigsel
 • Information i medlemsregisterärenden
  • Bli medlem i kyrkan

Privat personer beställer ämbetsbevis via länken bestallambetsbevis.fi Öppna länk i ny flik 

Släktforskning beställs med  blanketten Beställning av uppgifter för släktforskning.  Öppna länk i ny flik

Telefonnummer för beställningar av ämbetsbetyg/släktforskning: 040 759 1204

 

Denna länk gäller endast för myndigheter och jurister:
elektroniska blanketten för beställning av ämbetsbevis via denna länk.Öppna länk i ny flik

Leveranstiden för släktutredningar är ca 4-5 veckor. Avgifterna för släktutredning (t.ex. för bouppteckning) framgår ur prislistan.

Kundbetjäning

Servicepunkterna är öppna med tidsbeställning vardagar kl. 9-15. 

Vi har personalmöte varje torsdag kl. 9-10.15. 

Vi använder ansiktsmask. Besök sker inte vid förkylning eller liknande symptom och avstånd skall hållas.

Centralregistret sköter kyrkböckerna och utfärdar bevis ur dem.

 • Centralregistrets servicepunkt i Borgå finns i Borgå kyrkliga samfällighets utrymmen på Lundagatan 5. 
   
 • Centralregistrets verksamhetspunkt i Jakobstad  finns strax utanför centrum på Ebba Brahe esplanaden 2. 
   
 • Centralregistrets verksamhetspunkt i Vasa finns i Vasa Kyrkliga samfällighets utrymmen på Skolhusgatan 26-28. 
   
 • Församlingar som hör till Kustens och Ålands centralregister är: Agricola svenska, Bergö, Borgå svenska domkyrko-, Jakobstads svenska, Korsholms svenska, Korsnäs, Kristinestads svenska, Kristiinankaupungin suomalainen, Kronoby, Kvevlax, Larsmo, Malax, Nykarleby, Petalax, Pietarsaaren suomalainen, Replot, Sibbo svenska, Solf, Vasa svenska och Vörå församlingar
   
 • OBS! Ämbetsbetyg och släktutredningar för Kristiinankaupungin suomalainen och Sibbo svenska församlingar beställs ännu via församlingen.


Du når centralregistret i Borgå på tfn 0408 687 190 eller crkr@evl.fi

Du når centralregistret i Jakobstad på tfn 0403 100 490 eller crkr@evl.fi

Du når centralregistret i Vasa på tfn 0408 687 189 eller crkr@evl.fi

Bild på kyrkböcker.

Prisuppgifter

Ämbetsbevis (lever-intyg) med enstaka uppgifter om församlingsmedlem
som skrivs ut ur kyrkans gemensamma medlemsdatasystem 9 €.


Intyg som utfärdas manuellt:

 • Uppgiften hämtas ur familjeblad 9 €
 • Uppgiften som hämtas ur kyrkböcker  30 €
 • Kopia av släktutredning som finns på pastorskansliet  9 €

En expeditionsavgift på 5,50 € tillkommer för intyg samt eventuell postförskottsavgift.

Om fakturan på kundens begäran skickas till annan adress än intygets debiteras en avgift på 5,50 €
för sändningen av fakturan.

Mera informations om avgifterna hittas i Kundmeddelande från kyrkostyrelsen