Ämbetsbevis och släktutredning

Ärenden som berör medlemsregistret sköts av Kustens och Ålands centralregister.

Centralregistret emot samtal per telefon

Centralregistrets nya öppethållningstider:

Vänd dig till Centralregistret när du behöver:

  • Ämbetsbetyg och Släktutredningar

  • Släktforskning

  • Hindersprövning inför vigsel

  • Information i medlemsregisterärenden

  • Bli medlem i kyrkan

Privatpersoner beställer ämbetsbevis via
länken bestallambetsbevis.fi Öppna länk i ny flik 

Släktforskning beställs med blanketten 
Beställning av uppgifter för släktforskning.  Öppna länk i ny flik

Telefonnummer för beställningar av ämbetsbetyg/släktforskning tfn 040 759 1204
 

Denna länk gäller endast för myndigheter och jurister:
elektroniska blanketten för beställning av ämbetsbevis via denna länk.Öppna länk i ny flik

Leveranstiden för släktutredningar är ca 4-5 veckor. Avgifterna för släktutredning (t.ex. för bouppteckning) framgår ur prislistan.

Kundbetjäning

  • Du når centralregistret i Jakobstad på tfn 0403 100 490 eller crkr@evl.fi
  • Du når centralregistret i Vasa på tfn 0408 687 189 eller crkr@evl.fi

Församlingar som hör till Kustens och Ålands centralregister är(inom parentes tidigare förs):


Agricola svenska(Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Pernå, Strömfors) 
Bergö församling
Borgå svenska domkyrkoförsamling
Ekenäsnejdens svenska församling (Bromarv, Ekenäs, Snappertuna, Tenala)
Jakobstads svenska församling
Kimitoöns församling (Kimito, Dragsfjärd, Hitis, Västanfjärd)
Korsholms svenska församling
Korsnäs församling
Kristinestads svenska församling (Kristinestad, Lappfjärd, Sideby, Tjöck) 
Kristiinankaupungin suomalainen seurakunta
Kronoby församling (Nedervetil, Terjärv) 
Kvevlax församling
Larsmo församling
Malax församling
Nykarleby församling (Jeppo, Munsala)
Närpes församling (Pörtom, Övermark)
Pedersöre församling (Esse, Purmo)
Petalax församling
Pietarsaaren suomalainen seurakunta
Replot församling
Sibbo svenska församling
Solf församling
Vasa svenska församling (Wasa) 
Vörå församling (Maxmo, Oravais)

Bild på kyrkböcker.

Prisuppgifter

 

Mera informations om avgifterna hittas i Kundmeddelande från kyrkostyrelsen