Ämbetsbevis och släktutredning

Ärenden som berör medlemsregistret sköts från 1.1.2021 av Kustens och Ålands centralregister, med servicepunkt i Borgå, Lundagatan 5. Du når centralregistret per telefon 040 868 7190 och 
per e-post crkr@evl.fi.

Till centralregistret kan du vända dig i ärenden som gäller ämbetsbevis och släktforskning.  

Du kommer till den elektroniska blanketten för beställning av ämbetsbevis via denna länk.

Leveranstiden för släktutredningar är ca 2–3 veckor. Avgifterna för släktutredning (t.ex. för bouppteckning) framgår ur prislistan.

Släktforskning beställs med  blanketten Beställning av uppgifter för släktforskning.  

 

Bild på kyrkböcker.

Lever-intyg (ämbetsbevis) med enstaka uppgifter om församlingsmedlem som skrivs ut ur kyrkans gemensamma medlemsdatasystem 9 €.
Intyg som utfärdas manuellt:

  • Uppgiften hämtas ur familjeblad 9 €
  • Uppgiften som hämtas ur kyrkböcker  30 €
  • Kopia av släktutredning som finns på pastorskansliet  9 €

En expeditionsavgift på 5,50 euro tillkommer för intyg samt eventuell postförskottsavgift. Om fakturan på kundens begäran skickas till annan adress än intygets debiteras en avgift på 5,50 euro för sändningen av fakturan.

Mera informations om avgifterna hittas i Kundmeddelande från kyrkostyrelsen