Ämbetsbevis och släktutredning

Ärenden som berör medlemsregistret sköts från 1.1.2021 av Kustens och Ålands centralregister, med servicepunkt i Borgå, Lundagatan 5. Du når centralregistret per telefon 040 868 7190 och 
per e-post crkr@evl.fi.

Till centralregistret kan du vända dig i ärenden som gäller ämbetsbevis och släktforskning.  

Från och med 17.3 skall privat personer beställa ämbetsbevis via länken bestallambetsbevis.fi Öppna länk i ny flik 

Denna länk gäller efter 17.3 endast för myndigheter och jurister:
elektroniska blanketten för beställning av ämbetsbevis via denna länk.Öppna länk i ny flik

Leveranstiden för släktutredningar är ca 2–3 veckor. Avgifterna för släktutredning (t.ex. för bouppteckning) framgår ur prislistan.

Släktforskning beställs med  blanketten Beställning av uppgifter för släktforskning.  Öppna länk i ny flik

 

 

Ämbetsbevis och släktutredningar

Kustens och Ålands centralregister (fr.o.m 1.2.2021). Personliga besök med tidsbeställning och användning av ansiktsmask. 

Kundbetjäningen på servicepunkterna är öppen vardagar 9-15. Vi har personalmöte varje torsdag kl 9-10.15. 

Besök sker mot tidsbeställning genom att ringa
tfn 0408687190 (Borgå)
tfn 0403100490 (Jakobstad) 
tfn 0408687189 (Vasa) 

Besök sker inte vid förkylning eller liknande symptom och avstånd skall hållas.

Vi använder ansiktsmask på verksamhetspunkterna.

Centralregistret sköter kyrkböckerna och utfärdar bevis ur dem.

 • Centralregistrets servicepunkt i Borgå finns i Borgå kyrkliga samfällighets utrymmen på Lundagatan 5. 
   
 • Centralregistrets verksamhetspunkt i Jakobstad  finns strax utanför centrum på Ebba Brahe esplanaden 2. 
   
 • Centralregistrets verksamhetspunkt i Vasa finns i Vasa Kyrkliga samfällighets utrymmen på Skolhusgatan 26-28. 
   
 • Församlingar som hör till Kustens och Ålands centralregister är: Agricola svenska, Bergö, Borgå svenska domkyrko-, Jakobstads svenska,  Korsholms svenska, Korsnäs, Kristinestads svenska, Kristiinankaupungin suomalainen, Kronoby, Kvevlax, Larsmo, Malax, Nykarleby, Petalax, Pietarsaaren suomalainen, Replot, Sibbo svenska, Solf, Vasa svenska och Vörå församlingar
   
 • OBS! Ämbetsbetyg och släktutredningar för Kristiinankaupungin suomalainen och Sibbo svenska församlingar beställs ännu via församlingen.

Till centralregistret kan du vända dig om du behöver

 • Ämbetsbetyg och Släktutredningar
 • Släktforskning
 • Hindersprövning inför vigsel
 • Information i medlemsregisterärenden
  • Bli medlem i kyrkan

Du når centralregistret i Borgå på tfn 0408 687 190 eller crkr@evl.fi

Du når centralregistret i Jakobstad på tfn 0403 100 490 eller crkr@evl.fi

Du når centralregistret i Vasa på tfn 0408 687 189 eller crkr@evl.fi

 

 

Bild på kyrkböcker.

Ämbetsbevis (Lever-intyg)

Lever-intyg (ämbetsbevis) med enstaka uppgifter om församlingsmedlem som skrivs ut ur kyrkans gemensamma medlemsdatasystem 9 €.
Intyg som utfärdas manuellt:

 • Uppgiften hämtas ur familjeblad 9 €
 • Uppgiften som hämtas ur kyrkböcker  30 €
 • Kopia av släktutredning som finns på pastorskansliet  9 €

En expeditionsavgift på 5,50 euro tillkommer för intyg samt eventuell postförskottsavgift. Om fakturan på kundens begäran skickas till annan adress än intygets debiteras en avgift på 5,50 euro för sändningen av fakturan.

Mera informations om avgifterna hittas i Kundmeddelande från kyrkostyrelsen