När en närstående avlider

Den avlidnes närstående har vid sidan av sorgen olika praktiska ärenden att sköta.

Svara på frågorna nedan så får du instruktioner och information om tjänster som passar din situation.

När en närstående avlider - Suomi.fi

Jordfästning

Vid jordfästningen följer man den avlidna på hans/hennes sista färd. Detta sker under bön och sång i förlitan på Guds ord.
Jordfästningen vill ge de anhöriga stöd, tröst och hopp. Tron på uppståndelsen och nytt liv finns med i sorgen.

När någon har avlidit kan man själv ordna en del av arrangemangen eller överlåta det till en begravningsbyrå.

 Önskar du själv ordna den del du kan gör enligt följande:

 1. Reservera tid för begravningen,  begravningskapellet, präst och kantor via pastorskansliet tfn 019 661 1223.
 2. Reservera gravplatsen via  Byrån för gravärenden tfn 019 661 1203.

Begravningsbyrån erbjuder all tänkbar hjälp med de praktiska arrangemangen kring begravningen.

 

Vad händer efter att jag bokat kapell, präst och kantor?

 1. Före begravningen tar prästen kontakt med er anhöriga för samtal. Ofta kommer prästen på hembesök.
  Prästens funktion är att stödja och hjälpa. Av prästen kan man få råd om jordfästningens musik och psalmer.
  Vid speciella önskemål om musik kan man gärna vända sig till kantorn.
 2. I gudstjänsten på söndagen läser man upp namnen på dem som jordfästs under veckan.
  Man ber för de avlidna och för deras anhöriga. Ett böneljus tänds för var och en.
  Vill någon av er anhöriga själv tända ljuset är det bara att ta kontakt med prästen eller komma till sakristian före gudstjänsten.

En minneslista för de anhöriga kan se ut så här:

 • reservera präst, tid och plats för jordfästningen samt gravplats via församlingen eller
 • kontakta begravningsbyrån
 • planera jordfästningen; prästen kontaktar och ni bokar en träff, välj musik och psalmer och gör eventuellt programblad planera minnesstunden; plats, servering, program, fotografi av den avlidna
 • dödsannons, eventuell inbjudan till begravningen
 • beställ blommorna till kistan och om ni önskar sätta ner blommor vid kistan.
 • sorgflaggning
 • efter begravningen följer bouppteckningen som oftast görs av en jurist. 

 

Olika begravningssätt hittar du på sidan Begravningssätt

Till minnesstunden samlas anhöriga och vänner för att tillsammans komma ihåg personen som dött. Minnesstunden är en privat tillställning som de anhöriga är värdar för. Ofta följer den lokala seder och förstås de önskemål som den avlidna berättat om. Man kan också avstå från att ordna en minnesstund.

Läs om minnesstunden

När någon har dött kan de anhöriga be att församlingen ringer i kyrkklockorna för den avlidna. Det här kallas själaringning och är en gammal tradition som kan se olika ut på olika orter. 

Såhär går själaringning till

Under gudstjänsten söndagen efter jordfästningen nämns den avlidnas namn i församlingens förbön. I en del kyrkor tänds också ett ljus för den avlidna.

Läs om tacksägelsen

kista med blommor.
kista med en präst som står i kistans huvudända.

Församlingens anställda hjälper att planera och genomföra begravningen. Med prästen går det att samtala, inte bara om begravningen utan också om personen som dött och alla tankar och känslor som dödsfallet väcker. Det går också att anlita en begravningsbyrå att ta hand om en stor del av de praktiska arrangemangen, ifall det känns tungt att göra det själv.

Läs om de anhörigas uppgifter

Kanske du ännu funderar över något? Kolla då här.

Läs vanliga frågor om begravning

Under samtalet går de anhöriga och prästen igenom jordfästningen och planerar programmet så att det känns rätt och följer den avlidnas önskemål.

Läs om samtal med prästen

De begravningsplatser som de evangelisk-lutherska församlingarna upprätthåller är allmänna. Alla som bor på en ort har rätt att bli begravda där, oberoende om de hört till kyrkan eller inte.

Läs om gravplats

YouTube-video