Musiken i församlingen

 

P.g.a. coronaviruset har all verksamhet inom musiken ställts in!

Musiken är en omistlig del av församlingens liv. Domkyrkoförsamlingen har en livaktig musikverksamhet för alla åldrar. Det finns många körer och musikgrupper, som regelbundet medverkar i gudstjänsterna. Församlingen ordnar också många konserter och musikevenemang, ofta i samarbete med finska församlingen.

Terminsstart för barnkören Diskanten 29.1 kl. 16.15

 

Ny termin inleds med Diskanten.  Härliga sångstunder och gemenskap erbjuder vi barn som går i skolan (klass 1-6).

Vi kör igång onsdag 29..1 kl. 16.15-17 i Svenska församlingshemmet, Runebergsg. 24.
Kom med om du har just och trots att du inte var med under hösten. Nya sångare är välkomnamed!
Körledare är Reidar Tollander.

 

Konsert i Borgå domkyrka

Sö 5.4 kl. 18 Kammarkonsert  med Borgå stråkakademi 

från musikinstitutet. Konserten är ett samarbete med församlingarna.

Fr 10.4 kl. 20 Via Crucis

Via Crucis-konsert med Oratoriekören och orkester ges på långfredagen kl. 20.
Dirigent är Kaisa Sidoroff. 
Programblad 10 € säljs till förmån för Vandringen Via Crucis som ordnas igen år 2022.

25.4 Gospelkväll med Caviarkören

Gospelkväll med Caviarkören under ledning av Camilla Viksten-Rönnbacka.