Vi stöder dig när


Du vill bli hörd
Du är i ekonomisk knipa
Du har svårt i din livssituation
Du har råkat i ekonomisk knipa
Du funderade på andliga frågor

Diakonimottagningen i centrum, Runebergsgatan 24, är öppen mellan kl. 10-11, måndag till onsdag. Tider utöver detta med tidsbeställning.
Diakonimottagning i Mariagården enligt tidsbeställning.
Ring och boka en tid till den diakoniarbetare du önskar besöka.
Länken Diakoni leder till kontaktuppgifter till personalen.

Motagning