Våra församlingshem och andra utrymmen

Vi vill ta vårt ansvar för att hindra spridningen av Covid 19 viruset. Därför hyr vi för tillfället ut våra utrymmen enbart kyrkliga förrättningar så som dop, begravningar, vigslar och konfirmationer och sammankomster i anslutning till dessa.  Observera att det tillåtna antalet personer i våra utrymmen är betydligt mindre än vanligt nu under coronapandemin. Under coronapandemin max 6 personer.

Vi följer kontinuerligt med hur situationen med Covid 19 viruset utvecklar sig och anpassar oss till myndigheternas rekommendationer.