Lilla kyrkan

Lilla kyrkan

Kyrkotorget 1, 06100 Borgå

040 538 1716

Öppet enligt överenskommelse.

Kyrkan rymmer 170 personer och den kan bokas via pastorskansliet för förrättningar såsom dop, vigsel och minnesstunder. 

 

Den rödmålade träbyggnaden invid klockstapeln invigdes år 1740 och var tidigare finska församlingens kyrka. 

Kyrkofullmäktige beslöt riva Lilla kyrkan år 1964, men i oktober 1972 beslöt kyrkofullmäktige dock enhälligt att kyrkan skulle renoveras. Arbetena utfördes 1973-1974 under ledning av professor Nils-Erik Wickberg. Lilla kyrkan togs åter i bruk 10 mars 1974. Medan Domkyrkan återuppbyggdes efter branden användes Lilla kyrkan flitigt. 

Altarkrucifixet är från 1700-talet, och i kyrkan hänger också två altartavlor från 1800-talet. Orgeln är byggd år 1887 av Bror Axel Thulé och har åtta stämmor. Predikstolen är från 1800-talet och ljusstakarna köpta år 1880. 

Läge på kartan

Hörselslinga Hörselslinga
Toalett Toalett