BORGÅ KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET  OCH FÖRVALTNINGSVERKET


Besöksadress: Lundagatan 5, 06100 Borgå  Karta
Postadress: PB 140, 06101 Borgå, telefonväxeln (019) 66 111

Samfällighetens infopunkt och telefonväxel betjänar mån.-fre. kl. 9-14.30.  Infopunkten finns i nedre våningen i Finska församlingshemmet, på adressen Lundagatan 5.

Borgå kyrkliga samfällighetens FO-nummer är 0203446-6

Faktureringsadress finns här.

Faktureringsadress i PDF-format finns här. 

Borgå kyrkliga samfällighets kontaktuppgifter finns under fliken Kontaktuppgifter

Se samfällighetens LEDIGA JOBB här.

Borgå kyrkliga samfällighet är en del av Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Samfälligheten bildas av Porvoon suomalainen seurakunta och Borgå svenska domkyrkoförsamling. Administrativt lyder den under Helsingfors stift, men en av dess kyrkor, Borgå domkyrka, är den viktigaste helgedomen och biskopskyrka i Borgå stift.

De båda församlingarna i samfälligheten fungerar självständigt, men samfälligheten sköter deras gemensamma funktioner: begravningsväsendet, fastighets- och ekonomiärendena, sjukhussjälavården, familjerådgivningen samt den gemensamma personalförvaltningen och övrig gemensam förvaltning.