Diakoni är omsorg och tjänande

I diakoniärenden ombeds församlingens medlemmar ta kontakt huvudsakligen per telefon
fram till den 31.8.2020


Diakonin utgår från Jesu exempel och undervisning. Om sitt eget uppdrag sade Jesus:

Diakoni är kyrkans grunduppgift. Visionen för är att vara en mötesplats av närvaro och hjälp där evangeliet står i centrum och kärleken till Gud tar sig uttryck i medmänskligt ansvarstagande.

Diakonin vill skapa mötesplatser som hjälper människor att hitta mening i livet och motverka utanförskap och tristess. Diakonin ger stöd och hjälp när livet känns svårt.

VI DIAKONIARBETARE FINNS TILL FÖR SAMTAL OCH ANNAT STÖD.

När du har frågor gällande mathjälp ring Diakonins dejournummer: 019-6611 241 vardagar kl 9-16.

ÅSA ERIKSSON 040-589 0354
asa.eriksson@evl.fi

IRINA LEMBERG 040-512 5082
irina.lemberg@evl.fi

ULRIKA LINDHOLM-NENONEN 040-747 2232
ulrika.lindholm-nenonen@evl.fi

Vi annonserar i Kyrkpressen och tidningen Östnyland samt på Facebook Borgå svenska domkyrkoförsamling.

Diakonimottagningen

Vi som jobbar på diakonin finns till för dig. Då du upplever att du behöver stöd eller ditt liv känns speciellt jobbigt kan du besöka oss under mottagningstiden eller beställa en tid för ett kravlöst samtal. Kanske känns det lättare efter ett samtal eller kanske träffas vi flera gånger, det beror på dig. Det här kostar ingenting för dig och det är inte heller någon speciellt lång väntetid du måste uthärda. Alla diakoner och diakoniarbetare har tystnadsplikt.

Du kan också besöka diakonimottagningen om du har en tillfällig ekonomisk kris.

Diakonimottagningen i centrum, Runebergsgatan 24, är öppen mellan kl. 10-11, måndag till onsdag. Tider utöver detta med tidsbeställning tfn. 019-6611 241.
Diakonimottagning i Mariagården enligt tidsbeställning. Ring och boka en tid till den diakoniarbetare du önskar besöka.

EKONOMISKT STÖD

Är det svårt att hantera vardagen och få pengarna att räcka till? Har du problem med överskuldsättning? Diakoniarbetarna kan hjälpa dig med praktiska råd och i kontakten med myndigheter. Tillsammans försöker vi hitta utvägar ur problemsituationen.

Du kan också be om ekonomiskt stöd i liten skala från församlingen. Diakoniarbetarna berättar gärna mera om vilka möjligheter det finns.

Diakoniarbetare i samtal