Gravkontoret

I byrån blir ni betjänade av:

Isa Liitiäinen, byråföreståndare (019) 6611 203
Nina Hedberg, byråsekreterare, (019) 6611 257
begravningstjanster.borga@evl.fi

Endast betjäning per telefon och e-post på grund av renovering.

Byrån för gravärenden är öppen må-fr kl. 9-13.

  • beställning av gravskötsel
  • tid för jordfästning bokas vid församlingens pastorskansli.

Besöksadress: Lundagatan 5, 2. vån., 06100 Borgå

I byrån blir ni betjänade av:

Isa Liitiäinen, byråföreståndare (019) 6611 203
Nina Hedberg, byråsekreterare, (019) 6611 257
begravningstjanster.borga@evl.fi

Via denna länk kommer du till sidan Gravärenden och Begravningstjänster Öppna länk i ny flik

Kista med rosar. En präst står vid huvudändan av kistan.