Begravningsväsendet

Begravningsväsendets mål är att på ett finkänsligt och sakligt sätt skapa förutsättningar för välsignelse, begravning och ihågkommelse av en avliden samt värna om begravningsplatsens kulturarv och kristna värden.  I Finland är begravningsverksamheten är en samhällelig uppgift, som genom lagstiftning  delegerats till den evangelisk-lutherska kyrkan.

Det årliga antalet begravningar visar tecken på att stiga. År 2030 uppskattas det årliga antalet begravningar i Borgå vara över 500 per år. Kremeringarnas andel i Borgå har fram till år 2013 ökat till inemot 68 procent.

Begravningsväsendets kontaktuppgifter hittas via denna länk.Öppna länk i ny flik

Byrån för gravärenden

Förvaltningsverkets byrå för gravärenden betjänar i frågor som gäller begravningsplatsen, begravningar och gravars skötsel, t.ex:

  • gravars besittning, gravrättsfrågor, minnesmärken
  • beställning av gravskötsel: tel. (019) 6611 257
  • beställningar som gäller begravningen (gravplats och kostnader som hänför sig till begravningen, samt bokning av urnebisättningen)


Ovan nämnda beställningar som rör begravningen görs vid byrån för gravärenden.
Tid för jordfästning bokas vid församlingens pastorskansli.

Kontaktuppgifter och öppettider

Kontrollera avvikande öppettider på den här sidan.

Byrån för gravärenden är öppen må-fr kl. 9-13.

  • beställning av gravskötsel
  • tid för jordfästning bokas vid församlingens pastorskansli.

Besöksadress: Lundagatan 5, 2. vån., 06100 Borgå

I byrån blir ni betjänade av:

Nina Hedberg, servicesekreterare, (019) 6611 257
Tiina Rikberg, servicesekreterare (019) 6611 203

begravningstjanster.borga@evl.fi

Prislistor

Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer om priser och arrangemang.

Läs mer om Näsebackens begravningsplats.

Kista med rosar. En präst står vid huvudändan av kistan.