Insamlingen Gemensamt Ansvar 2024

Gemensamt Ansvar hjälper unga i Finland och ute i världen. Under år 2024 ser HelsingforsMission, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands församlingar och Kyrkans Utlandshjälp till att hjälpen når fram.

Läs med om insamlingen Gemensamt Ansvar genom att trycka på denna länk som går till Gemensamt Ansvars webbsida. Öppna länk i ny flik

Kyrktjänsts insamlingstillstånd på det finländska fastlandet RA/2020/639, gäller tills vidare. 
På Åland: Insamlingstillstånd ÅLR/2023/7525, gäller 1.1 –31.12.2024.

Ruta i rosa med texten

Ät och gör gott

 

Taste Lunch och Taste Day & Night donerar 10 cent av varje lunchportion till Insamlingen Gemensamt Ansvar under perioden 5-29.2. 

En familj med barn har insamlingssparbössor i händerna.

Företag i Borgå som samarbetar med GA

 

Följande företag i Borgå kommer att ha sparbössor för insamlingen Gemensamt Ansvar från 5.2:  

  • Mikrokulma
  • Brunberg
  • Bohemia
  • Kraftverk
  • Hänga

 

Gemensamt Ansvar kontonummer:

Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola Bank FI14 5000 0120 2362 28.
Använd referensnummer 305022


Församlingens Mobile Pay nummer är 78793.


Kyrktjänsts insamlingstillstånd är RA/2020/639.

Tag kontakt

En gammaldags filmkamera med texten The Sound of movie Music.
Onsdag 28.2. kl. 19 The Sound of Movie Music - Filmmusikkonsert till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar.