Kontaktuppgifter

Besöksadress: Lundagatan 5, 2. vån., 06100 Borgå

Kontrollera avvikande öppettider på den här sidan.

  • begravningsväsendets kundservice, tel. (019) 6611203

  • gravskötselbeställningar, fakturering, tel. (019) 6611 257

  • tid för jordfästning bokas vid församlingens pastorskansli

Läs mer om byrån för gravärenden via den här länken.


Nina Hedberg

byråsekreterare
Borgå kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster
(019) 6611 257

Isa Liitiäinen

byråföreståndare
Begravningstjänster
(019) 6611203