Kontaktuppgifter och öppettider

Byrån för kassa och gravärenden håller stängt fram till 31.5 pga coronavirussmittan!
Du kan sköta dina ärenden via telefon och via epost!


Besöksadress: Lundagatan 5, 2. vån., 06100 Borgå

  •  begravningsväsendets kundservice, tel. (019) 6611203

  •  gravskötselavtal, fakturering, tel. (019) 6611 257

  •  tid för jordfästning bokas vid församlingens pastorskansli


Nina Hedberg

byråsekreterare
Borgå kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster
(019) 6611 257

Isa Liitiäinen

byråföreståndare/kassör
Begravningstjänster
(019) 6611203