Kontaktuppgifter

Besöksadress: Lundagatan 5, 2. vån., 06100 Borgå

  • begravningsväsendets kundservice, tel. (019) 6611203

  • gravskötselavtal, fakturering, tel. (019) 6611 257

  • tid för jordfästning bokas vid församlingens pastorskansli

Läs mer om byrån för gravärenden via den här länken.


Nina Hedberg

byråsekreterare
Borgå kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster
(019) 6611 257

Isa Liitiäinen

byråföreståndare/kassör
Begravningstjänster
(019) 6611203