Alla grupper och sammankomster 

Andakt med lunch för pensionärer och daglediga

  • Måndagar kl. 11 i Mariagården, Slingervägen 1 (inledning på finska)
  • Tisdagar kl. 12 Församlingshemmet på Lundagatan, Lundagatan 5 (inledning på svenska)
  • Onsdagar kl. 11.30 Församlingshemmet på Lundagatan, Lundagatan 5 (inledning på finska)

Läs mer om andakt och lunch.

Mariakretsen

Samtalsgrupp för pensionerade kvinnor i Café på Lundagatan 5 varannan onsdag kl. 13-15. Ledare är Denice Sjöström. För Dig som vill lära känna nya människor och delta i en gruppverksamhet. Kom och bekanta dej med oss äldre kvinnor och vårt intressanta mötesinnehåll.
Välkommen med!

Kråkö-kretsen

Vi samlas en torsdag i månaden kl. 14-15.30 i Sjötorp. Vi samtalar om kristna frågor och dricker kaffe.

Väntjänstvännerna

samlas i Café på Lundagatan 5.
Församlingen har en grupp frivilliga väntjänstvänner som besöker ensamma i deras hem, på sjukhus och andra anstalter. Kontakten innebär oftast samvaro och samtal, men också promenader och gudstjänstbesök. För närvarande finns det ungefär 30 aktiva vänner som besöker 1-3 klienter per man. Man kan få en vän genom att kontakta diakonicentralen. Behovet av vänner är stort. Så välkommen med i vår verksamhet om du har tid över.
 

Uppvakting på bemärkelsedagen av 80- och 90-åringar


Församlingen inbjuder två gånger under året alla jubilarer som fyller 80 eller 90 år till en gemensam födelsedagsfest i församlingshemmet. En personlig inbjudan sänds ut och den riktar sig också till en följeslagare. De som inte kan eller vill komma, kan i stället få ett personligt besök från församlingen. De som fyller 100 år eller mera får ett personligt besök på bemärkelsedagen!

Ringen r.f.


Psykosocial förening vars syfte är att upprätthålla den mentala hälsan. 

De döva

I Borgå är dövarbetet en mässa på teckenspråk några gånger per termin. Dövpräst Maria Lindberg (KCSA) är kontaktperson i församlingen. Sari Koponen är dövas kontaktperson bnd.psk(@gmail.com eller på dövas Facebook- sida. Sari har lovat informera döva om tidpunkten för mässorna.