En tom famn

Minnessten för avlidna barn och ofrivillig barnlöshet

Minnesstenen är till för dig som tampas med ofrivillig barnlöshet, dig som förlorat ett barn eller ett foster och dig som behöver en plats att sörja på. 

Hur hittas stenen?

Minnesstenen finns på Näsebackens begravningsplats nära minneslunden. 


Stöd

Kom ihåg att du inte är ensam. Du kan få samtalsstöd via Borgå svenska domkyrkofösamling. Kontaktuppgifter till församlingens diakoni hittar du här.

Du kan också ta kontakt med Kyrkans samtalstjänst per chatt, telefon eller brev.

Stöd kan också hittas via de barnlösas förening Simpukka ry och föreningen KÄPY barndödsfamiljerna rf. 

Dagen för avlidna barnens dag uppmärksammas 23.9 och de barnlösas dag uppmärksammas lördagen före morsdag.  

Bakgrund för minnesplatsen En tom famn

Minnesstenen invigdes i september 2023.

Initiativ: Emilia Mattsson Nortamo, ordförande för Kvinnoförbundet i Borgå
Arbete: Begravningsväsendet i Borgå kyrkliga samfällighet
Bidrag: Borgå stad, Luciainsamling av Borgåbygdens ungdomsförbund, Borgånejdens marthor, Kvinnoförbundet i Borgå och SFP kommunavdelning i Borgå.