Borgå kammarkör

Kammarkören är en blandad kör som förutom att medverka i gudstjänster även ger konserter med en bredare repertoar. Kören över tisdagar kl. 18-20. 
Kören leds av Eric-Olof Söderström.

Bild av körmedlemmarna.