Kapellen

Förutom högmässorna firas vi gudstjänster i ortens kapell en gång per månad med undantag av december.

Babykyrka i Mariagården.

Närmare information om tidpunkter finns i evenemangskalendern.

Lilla Kyrkan

Kvällsmässa firas i Lilla kyrkan en torsdag i månaden kl. 19.

Kvällsmässan innehåller mycket sång och musik, bön och nattvard. Känn dig fri att komma som du är, ung eller gammal! Mässan räcker ungefär en timme och avslutas med te och fri samvaro. För musiken står bandet Evening Mess. I kvällsmässan finns också möjlighet till personlig förbön. Paus under sommaren.

Knattekyrka  firas i Lilla kyrkan några gånger per termin.

Vi sjunger, rör på oss, ber och får höra om något ur Bibeln. Kollekt uppbärs i form av en leksak. Hela familjen är välkommen med! Knattekyrkan räcker ca 30 min.

Mariagården

BABYKYRKA De barn som döpts under det senaste året inbjuds till Mariagården, Slingervägen 1, Gammelbacka för att fira en gemensam gudstjänst. Någon av barnets föräldrar eller faddrar tänder ett ljus. Barnen välsignas vid altaret. Vi sjunger rörelsesånger, barnpsalmer och får lyssna till en kort predikan. Efteråt serveras kaffe och smörgås.

Kapellgudstjänsterna i bygden

Svartbäck-Spjutsunds skärgårdskyrka firas första söndagen i månaden kl. 10, sommarmånaderna kl. 18.

Sankt Olofs kapell, Pellinge Andra - söndagen i månaden kl. 9.30.

Emsalö kapell - Tredje söndagen i månaden kl. 10.  Paus under årets kallaste period.

Kullo bykyrka - Sista söndagen i månaden kl. 10.

Kapellet på Lundagatan 5, Finska församlingshemmet IV vån.  Veckomässa firas i taizéstil första onsdagen i månaden kl. 13.00.  Paus under sommaren.