Förbönslåda

Vi ber för dina böner i förbönen i söndagens högmässa i Borgå domkyrka. 

Skriv din förbön här.