Begravningsväsendet


Med begravningsväsendet avses uppgifter på begravningsplatsen inom administration, planering, anläggning, underhåll samt uppgifter förknippade med begravningar.

Läs om hur coronapandemin påverkar vår verksamhet 

Läs senaste nyhet från 8.2.2022 om nuvarande coronarestriktioner via den här länken. 

Diskutera med prästen hur ni ordnar er begravning tryggt.

Vid alla evenemang råder en stark rekommendation att använda munskydd. 

Begravningsväsendets mål är att på ett finkänsligt och sakligt sätt skapa förutsättningar för välsignelse, begravning och ihågkommelse av en avliden samt värna om begravningsplatsens kulturarv och kristna värden.  I Finland är begravningsverksamheten är en samhällelig uppgift, som genom lagstiftning  delegerats till den evangelisk-lutherska kyrkan.

Det årliga antalet begravningar visar tecken på att stiga. År 2030 uppskattas det årliga antalet begravningar i Borgå vara över 500 per år. Kremeringarnas andel i Borgå har fram till år 2013 ökat till inemot 68 procent.

Begravningsväsendets kontaktuppgifter hittas via denna länk.Öppna länk i ny flik

Byrån för gravärenden

Förvaltningsverkets byrå för gravärenden betjänar i frågor som gäller begravningsplatsen, begravningar och gravars skötsel, t.ex:

  • gravars besittning, gravrättsfrågor, minnesmärken
  • beställning av gravskötsel och skötselfakturering
  • beställningar som gäller begravningen (gravplats, gravgrävning och -täckning, gravens iståndsättning efter begravningen)


Ovan nämnda beställningar som rör begravningen görs vid byrån för gravärenden.
Tid för jordfästning bokas vid församlingens pastorskansli.

Kontaktuppgifter och öppettider från 22.2.2021->

Byrån för gravärenden är öppen må-fr kl. 9-13.

  • För närvarande besök på plats bara enligt överenskommelse på förhand. Vi använder ansiktsmasker när vi träffas i våra utrymmen.
  • gravskötselavtal, fakturering
  • tid för jordfästning bokas vid församlingens pastorskansli.

Besöksadress: Lundagatan 5, 2. vån., 06100 Borgå

I byrån blir ni betjänade av:

Isa Liitiäinen, byråföreståndare/kassör, (019) 6611 203
Nina Hedberg, byråsekreterare, (019) 6611 257
begravningstjanster.borga@evl.fi

Prislistor

Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer om priser och arrangemang.

Läs mer om Näsebackens begravningsplats.