Begravningsväsendet


Med begravningsväsendet avses uppgifter på begravningsplatsen inom administration, planering, anläggning, underhåll samt uppgifter förknippade med begravningar. Begravningsväsendets mål är att på ett finkänsligt och sakligt sätt skapa förutsättningar för välsignelse, begravning och ihågkommelse av en avliden samt värna om begravningsplatsens kulturarv och kristna värden.  I Finland är begravningsverksamheten är en samhällelig uppgift, som genom lagstiftning  delegerats till den evangelisk-lutherska kyrkan.

Det årliga antalet begravningar visar tecken på att stiga. År 2030 uppskattas det årliga antalet begravningar i Borgå vara över 500 per år. Kremeringarnas andel i Borgå har fram till år 2013 ökat till inemot 68 procent.

Begravningsväsendets kontaktuppgifter finns under fliken KONTAKTUPPGIFTER

Byrån för gravärenden

Förvaltningsverkets byrå för gravärenden betjänar i frågor som gäller begravningsplatsen, begravningar och gravars skötsel, t.ex:

  • gravars besittning, gravrättsfrågor, minnesmärken
  • beställning av gravskötsel och skötselfakturering
  • beställningar som gäller begravningen (gravplats, gravgrävning och -täckning, gravens iståndsättning efter begravningen)


Ovan nämnda beställningar som rör begravningen görs vid byrån för gravärenden.
 Tid för jordfästning bokas vid församlingens pastorskansli.

Kontaktuppgifter och öppettider

Byrån för gravårenden är öppen må-fr kl. 9-13.
Besöksadress: Lundagatan 5, 2. vån., 06100 Borgå Karta

  • begravningsväsendets kundservice
  • gravskötselavtal, fakturering
  • tid för jordfästning bokas vid församlingens pastorskansli.

I byrån blir ni betjänade av:
Isa Liitiäinen, byråföreståndare/kassör, (019) 6611 203
Tarja Sundman, byråsekreterare, (019) 6611 257
begravningstjanster.borga@evl.fi


Avgifter inom begravningsväsendet 2020

Gravvårdsfondens prislista 2020