Begravningsväsendet


Med begravningsväsendet avses uppgifter på begravningsplatsen inom administration, planering, anläggning, underhåll samt uppgifter förknippade med begravningar. Begravningsväsendets mål är att på ett finkänsligt och sakligt sätt skapa förutsättningar för välsignelse, begravning och ihågkommelse av en avliden samt värna om begravningsplatsens kulturarv och kristna värden.  I Finland är begravningsverksamheten är en samhällelig uppgift, som genom lagstiftning  delegerats till den evangelisk-lutherska kyrkan.

Det årliga antalet begravningar visar tecken på att stiga. År 2030 uppskattas det årliga antalet begravningar i Borgå vara över 500 per år. Kremeringarnas andel i Borgå har fram till år 2013 ökat till inemot 68 procent.

Begravningsväsendets kontaktuppgifter finns under fliken KONTAKTUPPGIFTER