Diakoni och Mission

Du kan läsa mer om vad diakonerna arbetar med på sidan Stöd och hjälp > Diakoni!

Vi ordnar gruppverksamhet som är riktade till olika målgrupper inom diakoni och mission.

De olika grupperna inom sektorn Diakoni-Mission-Vuxen hittas du alla de grupper vi ordnar.

Om du trycker på länken Vuxna så kommer du till sidan med grupperna.Diakonimottagningen Svenska församlingshemmet

Borgå svenska domkyrkoförsamling
(019) 6611 241