Gemensamma kyrkofullmäktige

är Borgå kyrkliga samfällighets högsta beslutande organ. Det ihopräknade antalet platser i fullmäktige (41) bestäms enligt det sammanlagda antalet församlingsmedlemmar. Under mandatperioden 2019-2022 har Porvoon suomalainen seurakunta 26 platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Borgå svenska domkyrkoförsamling har 15 platser.

 

Ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige är Anna Talvitie och vice ordförande är Torbjörn Blomqvist. 


Benita Ahlnäs

medlem i församlingsrådet, vice ordförande i gemensamma kyrkorådet, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Katariina Airas

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Carl-Gustaf Aminoff

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Jorma Anttila

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige, medlem i fastighets- och gravgårdsdirektionen

Marit Björkbacka

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige, ordförande för direktionen för familjerådgivningscentralen

Ove Blomqvist

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige, medlem i direktionen för familjerådgivningscentralen

Torbjörn Blomqvist

vice ordförande i gemensamma kyrkofullmäktige, medlem i fastighets- och gravgårdsdirektionen

Annette Forsblom

medlem i församlingsrådet, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Sari Glad

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige, medlem i direktionen för familjerådgivningen

Jukka Hanni

medlem i gemensamma kyrkorådet, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Anu Harjumaaskola

medlem i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Irmeli Hoffrén

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Raimo Ikonen

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Marja Järvinen

medlem i gemensamma kyrkorådet, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Tapio Kangas-Heiska

medlem i direktionen för familjerådgivningscentralen, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Hanna Karlsson

ersättare i församlingsrådet, medlem i fastighets- och gravgårdsdirektionen och i gemensamma kyrkofullmäktige

Karin Karlsson

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Ritva Kilpirinne

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige, ordförande för direktionen för sjukhussjälavården

Pekka Laukkarinen

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Teemu Liikala

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Anja Luoma

medlem i gemensamma kyrkorådet, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Kim Metso

ersättare i församlingsrådet, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Ritva Palmén

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige, medlem i fastighets- och gravgårdsdirektionen

Juhani Pessala

medlem i gemensamma kyrkorådet, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Elli Piirainen

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Liisa Pitkänen

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Ulla Raitimo

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Jere Riikonen

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Marja Sainio

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Charlotta Savin

medlem i församlingsrådet, gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet

Leena Sorjonen

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Mirja Suhonen

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Martin von Schoultz

medlem i församlingsrådet, gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Anna Talvitie

ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige

Terttu Turkki

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Marina Uddström

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Timo Ågren

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige