Gemensamma kyrkofullmäktige

är Borgå kyrkliga samfällighets högsta beslutande organ. Det ihopräknade antalet platser i fullmäktige (41) bestäms enligt det sammanlagda antalet församlingsmedlemmar. Under mandatperioden 2023-2026 har Porvoon suomalainen seurakunta 26 platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Borgå svenska domkyrkoförsamling har 15 platser.

 


Benita Ahlnäs

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Marit Björkbacka

medlem i församlingsrådet och i gemensamma kyrkofullmäktige
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Ove Blomqvist

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Toba, Torbjörn Blomqvist

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige, vice ordförande i gemensamma kyrkorådet
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Marika Gustafsson

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Anu Harjumaaskola

medlem i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Anna Henning

medlem i församlingsrådet, vice ordförande, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Marja Järvinen

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Mikael Kokkola

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Pekka Laukkarinen

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Teemu Liikala

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Wilhelm Lindén

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Anja Luoma

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Stina Lähde

församlingsrådets ersättare
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Kim Nevalainen

ersättare i församlingsrådet och i gemensamma kyrkofullmäktige
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Roger Nordman

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Virva Nyback

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Astrid Packalén

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige, ersättare i församlingsrådet
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Kristina Rosenström

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Charlotta Savin

medlem i församlingsrådet, gemensamma kyrkofullmäktige

Charlotta Stolt

ersättare i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Jan-Erik Strandvik

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Rebecka Stråhlman

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Mirja Suhonen

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Stina Särkka

ersättare i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Anna Talvitie

ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige