Blombukett påväg i avfallskärlet.

Avfallshantering på Näsebackens begravningsplats

På begravningsplatsen sorteras följande avfall:

 • trädgårdsavfall
 • blandavfall
 • metall 
 • ljuslyktor av plast

Det är viktigt att vi alla sätter sorterar och sätter avfallet i rätt sorts avfallskärl. Tillsammans håller vi det rent och snyggt på gravgården.

På begravningsplatsen finns följande avfallskärl för sortering av avfall. 

Trädgårdsavfall

 • Växter, växtdelar, mylla
 • Växtdelarna från binderiarbeten
 • Annat lätt förmultnande trädgårdsavfall

Blandavfall

 • Ljus, krukor, vaser
 • Bottnar och metalltråd från binderiarbeten
 • Granris och kvistar
 • Övrigt avfall från begravningsplatsen: plast, papper, papp, småmetall

Jäteastioita.
Molok djupbehållare för trädgårds- och blandavfall.

Metall

 • Lock av metall till gravljus 
 • Ljuslyktor av metall, UTAN GLASDELAR, glas till blandavfall 
 • Käpp av metall till lyktorna, järntråd

Gravljus av plast

För gravljus av plast finns det skilda insamlingskärl och vid sidan av dem finns det metallinsamlingskärl där det är möjligt att sortera lock av metall separat.
 


I det större kärlet sätts endast gravljusens plasthölje och i det mindre kärlet ljusets metallock. 

Tillsammans håller vi det snyggt på gravgården

LED-ljus (elskrot, EE-avfall)

Det finns inga insamlingskärl för LED-ljus på begravningsplatsen utan besökare på begravningsplatsen ska själv se till att föra dem till lämpliga insamlingsplatser. 

Gravljus och -lyktor

För att minska avfallet lönar det sig att använda gravlyktor av metall. Det är bra att ta bort gravlyktorna efter påsk och ha dem borta under sommaren.

Det lönar sig också att fundera på om bara ett gravljus på graven skulle räcka för att minnas de avlidna.