Finska församlingshemmet utifrån i skymningen.

Lediga arbetsplatser i Borgå svenska domkyrkoförsamling

Är du Domkyrkoförsamlingens blivande DIAKONIARBETARE?

Är du Domkyrkoförsamlingens blivande

Diakoniarbetare?

Borgå svenska domkyrkoförsamling har ca 12 000 medlemmar, engagerade förtroendevalda, många frivilliga ansvarsbärare och 21 anställda.

Behörighetskraven för tjänsten finns angivna i Kyrkans författningssamling nr 141. Tjänsten förutsätter utmärkta kunskaper i svenska och nöjaktig förmåga att förstå finska. Erfarenhet av diakoniarbete, missionsarbete och verksamhet i sociala medier räknas som merit.

Den som blir vald bör vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Lön utbetalas enligt kravgrupp 502 i KyrkTAK.

Ansökan jämte CV med bifogade intyg riktas senast 15.3.2024 kl. 15 till Församlingsrådet i Borgå svenska domkyrkoförsamling, PB 140, 06101 Borgå.

Tidpunkt för när intervjuer av de sökande sker meddelas per epost.

Församlingsrådet väljer tjänsteinnehavare vid sammanträdet 9.4.2024 och tjänsten tillträds så snart som möjligt enligt överenskommelse, med en prövotid på 4 månader.

Närmare uppgifter ger teamledande diakoniarbetare Ulrika Lindholm-Nenonen tfn 040-747 2232 och kyrkoherde Mats Lindgård tfn 040-594 6038.

Välkommen till Domkyrkoförsamlingen!

 

Lediga jobb i Borgå kyrkliga samfällighet

Alla lediga jobb i Borgå kyrkliga samfällighet publiceras i KirkkoRekry. Du hittar också en lista på lediga jobb nedan. Klicka på länken för att komma vidare.