Lediga jobb: byråsekreterare

Borgå kyrkliga samfällighet består av två evangelisk-lutherska församlingar, Porvoon suomalainen seurakunta och Borgå svenska domkyrkoförsamling. De har tillsammans  ca 35 000 medlemmar och antalet ordinarie anställda är ca 120. Till Borgå kyrkliga samfällighet sökes nu byråsekreterare och informatör (kommunikationschef).

Behärskar du god kundbetjäning också i svåra situationer? Tjänar du kunder flytande både på finska och på svenska?

Borgå kyrkliga samfällighet söker en BYRÅSEKRETERARE

I byråsekreterarens uppgifter ingår kundbetjäning per telefon, ansikte mot ansikte och per e-post.  Arbetsuppgifterna gäller huvudsakligen begravningsväsendets förvaltning, som skötsel, inlösen och registrering av gravar. Begravningar och tillhörande fakturering och övervakning samt andra allmänna kontorsuppgifter hör också till byråsekreterarens uppgifter.

Vi önskar att du har tidigare erfarenhet av kundbetjäningsuppgifter och kontorsarbete samt framför allt positiv serviceattityd.  Du har goda IT-kunskaper och lär dig lätt nya system.

Behörighetskraven för tjänsten som byråsekreterare är en lämplig yrkesutbildning eller arbetserfarenhet av motsvarande uppgifter.  Av den som väljs till tjänsten krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket och goda muntliga och nöjaktiga skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Den person som blir vald bör vara en konfirmerad medlem i en ev.luth. församling. Av den sökande krävs deltagande i ett eventuellt lämplighetstest. Vid tillsättandet av tjänsten tillämpas en prövotid på 6 månader och den som blivit vald ska visa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd innan tjänsten tillträds.

Lönesättning enligt kravgrupp 403 i Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal.

Ansökningstiden är 25.11.–22.12.2019 och platsen kan sökas via vårt elektroniska ansökningssystem här.

Om du behöver tilläggsuppgifter kan du kontakta oss:
 personalchef Karl-Johan Wickström, tfn 040 684 4088, karl-johan.wickstrom@evl.fi
 ekonomichef Siv Nyqvist, tfn 0400 476 271, siv.nyqvist@evl.fi

Gemensamma kyrkorådet i Borgå kyrkliga samfällighet
 21.11.2019

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –