Borgå kyrkliga samfällighet består av två evangelisk-lutherska församlingar, Porvoon suomalainen seurakunta och Borgå svenska domkyrkoförsamling. De har tillsammans  ca 35 000 medlemmar och antalet ordinarie anställda är ca 120. Till Borgå kyrkliga samfällighet sökes nu vaktmästare.

Borgå kyrkliga samfällighet söker en VAKTMÄSTARE

Befattningsbeskrivningen för vaktmästare består av omfattande uppgifter inom kundbetjäning och underhållsservice i samfällighetens olika fastigheter. Arbetet förutsätter kännedom om kyrkliga förrättningar samt kännedom om skötsel av sakrala utrymmen. 
I uppgifterna ingår kvälls- och veckoslutsarbete. 

Arbetet förutsätter flexibilitet, anpassningsförmåga och initiativrikedom. Goda färdigheter i kundbetjäning är av central betydelse: vaktmästaren möter och betjänar människor i väldigt olika situationer.

Vi sätter värde på en avlagd yrkesexamen för kyrkvaktmästare, lokalvårdare, vaktmästare eller kontorsvaktmästare. Tidigare erfarenhet av kundbetjäningsuppgifter och arbete i en församling räknas som en merit. Den sökande förutsätts ha tillräckliga muntliga kunskaper i finska och svenska, kunskaper i andra språk är en fördel. Eftersom vaktmästaren arbetar i samfällighetens olika fastigheter blir det lättare att sköta uppgifterna om man har möjlighet att använda egen bil. Den som väljs till befattningen ska vara medlem i en evangelisk-luthersk församling och bör före tillträdandet av tjänsten uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Vid besättandet av tjänsten tillämpas en prövotid på 4 månader.

Lönen för befattningen bestäms på basen av kravgrupp 401 inom kyrkobranschen. Den årsbundna lönedelen eller erfarenhetstilläggen  bestäms på basis av tidigare arbetserfarenhet. En fyra (4) månaders prövotid tillämpas.

Vi ber er sända ansökningarna genom vårt elektroniska ansökningssystem här. Ansökningstiden har förlängts. Ansökningarna ska skickas senast 12.1.2020 kl. 15.00. De sökanden som lämnat in sin ansökan tidigare tas i beaktande.

Tilläggsuppgifter ges mån.-tis. kl. 9-11 av vik. fastighets- och anskaffningschef Timo Kraufvelin, 
t. 040 488 9009 och övervaktmästare Tero Liljamo, tel. 0400 959 087.

Borgå 12.12.2019

GEMENSAMMA KYRKORÅDET 
i Borgå kyrkliga samfällighet

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –