Skriftskolan i församlingen 2024 

 

Välkommen till domkyrkoförsamlingens skriftskola! Att höra till Porvoon suomalainen seurakunta eller till en grannförsamling, om man går i Borgå i skola, är inte ett hinder för att delta i domkyrkoförsamlingens skriftskola. Även ungdomar som inte hör till kyrkan är välkomna att delta. Konfirmation förutsätter dock dop och församlingstillhörighet.

Den som inte är medlem i domkyrkoförsamlingen och därmed inte får info på posten kan få behövlig information genom denna hemsida eller ta kontakt med någon av oss anställda. 

 

Närmare information ger koordinatorn för konfirmandarbetet, ungdomsarbetsledare Johanna Terho.

Kontaktuppgifter: [email protected] eller 040 1217 419

 

Vad är skriftskolan?

Borgå svenska domkyrkoförsamling erbjuder år 2024 skriftskola i 8 st intensivperioder. Två dagläger på domprostgården (Finnbyvägen 6) och sex övernattningsläger varav två på Solvalla i Esbo och fyra på församlingarnas egen lägergård i Pellinge.

Alla övernattningslägers intensivperioder börjar med två dagar på domprostgården, sedan åker gruppen med gemensam transport till lägergården.

Utöver intensivperioderna ingår fyra träffar under vinter-våren ungefär en gång i månaden. Dessa samlingar, som börjar i januari, hålls i domprostgården och domkyrkan.

 

Anmälan till skriftskolan 2024

Innan höstlovet får alla 2009 födda församlingsmedlemmar ett infobrev på posten om skriftskolan. Brevet innehåller information om hur anmälan görs, pris på lägret mm. Anmälan är öppen 26.10-9.11 och sker via e-tjänsten, vecka 49 meddelas var man fått plats. Det är ingen skillnad när under anmälningstiden du anmäler dig platserna fördelas först efter att anmälningstiden gått ut.

Länk till Infobrev till 2009 födda Öppna länk i ny flik

 

Så här fungerar kompiskoden

Den första kompisen som anmäler sig:

  1. Fundera ut tillsammans vilka läger som passar er bäst
  2. Gör anmälan utan att kryssa i alternativet anmälan med kompiskod.
  3. Du får ett e-postmeddelande om att din anmälan gått fram där finns en kod som du sedan ger till högst två kompisar.

 

Den andra och tredje kompisen som anmäler sig:

  1. Börja med att kryssa i att du anmäler dig med kompiskod
  2. Skriv in koden du fått av din kompis
  3. Systemet fyller automatiskt i de läger alternativ den första kompisen valt, du kan inte göra ändringar i läger valen.
  4. Fyll i dina uppgifter och skicka in din anmälan.

 

Nu är ni två/tre sammankopplade i systemet och ni kommer få plats på samma läger.

Sportlovets dagläger 18-25.2 på Domprostgården

Solvalla 1 8-15.6, övernattning 10-15.6

Solvalla 2 13-20.6, övernattning 15-20.6

Pellinge 1 30.6-7.7, övernattning 2-7.7

Pellinge 2 5-12.7, övernattning 7-12.7

Pellinge 3 10-17.7, övernattning 12-17.7

Pellinge 4 15-22.7, övernattning 17-22.7

Sommarens dagläger 29.7-4.8 på Domprostgården

 

 

Länk till Ansökningsblankett om befrielse från lägeravgiftÖppna länk i ny flik 

 

 

Vid konfirmationen får du Guds välsignelse. Välsignelsen som prästen uttalar är en påminnelse om att Gud vill vara med dig hela livet. Du i din tur bekräftar att du vill tro på Gud och leva som kristen. Den som konfirmeras blir en självständig medlem i församlingen, som är en del av den stora kristna kyrkan på jorden.

Läs om vad konfirmation innebär

Ungdomar står i grupp. Bara deras ben syns.