Skriftskolan i församlingen

 

I oktober 2020 fick alla församlingsmedlemmar som är födda 2006 ett informationsbrev om skriftskolan på posten. Att höra till Porvoon suomalainen seurakunta eller till en grannförsamling, om man går i Borgå i skola, är inte ett hinder för att delta i domkyrkoförsamlingens skriftskola. Även ungdomar som inte hör till kyrkan är välkomna att delta. Konfirmation förutsätter dock dop och församlingstillhörighet.

Den som inte är medlem i domkyrkoförsamlingen och därmed inte fick info på posten kan få behövlig information genom denna hemsida och/eller ta kontakt med någon av oss anställda. Infobroschyren gällande skriftskolan 2021 finns att klicka fram på denna sida. Den finns också på ungdomsvåningen, Runebergsgatan 24, och pastorskansliet, Lundagatan 5. I broschyren finns detaljerad information om hur och när man anmäler sig till skriftskolan. Detta sker i november.

OBS! Den egentliga anmälningstiden till skriftskolan har upphört 8.11. 
Om du ännu önskar anmäla dig till skriftskolan för år 2021 men missade anmälningstiden kan du kontakta  Mats Fontell, mats.fontell@evl.fi. Skriftskolan startar i januari 2021.

 

 

Ungdomar står i grupp. Bara deras ben syns.

Skriftskolans informationsblad

Skriftskolans informationsblad öppnas i PDF-format under denna länk. 

Här finns skriftskolans informationsblad i tillgänglig version. 
Tryck på denna mening som kommer du till informationen.Öppna länk i ny flik

 

Det här kan vara bra att minnas då du ställer till med konfirmationsfest.

Läs om konfirmationsfesten

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om konfirmation