Skriftskolan i församlingen

 

I oktober 2020 fick alla församlingsmedlemmar som är födda 2006 ett informationsbrev om skriftskolan på posten. Att höra till Porvoon suomalainen seurakunta eller till en grannförsamling, om man går i Borgå i skola, är inte ett hinder för att delta i domkyrkoförsamlingens skriftskola. Även ungdomar som inte hör till kyrkan är välkomna att delta. Konfirmation förutsätter dock dop och församlingstillhörighet.

Den som inte är medlem i domkyrkoförsamlingen och därmed inte fick info på posten kan få behövlig information genom denna hemsida och/eller ta kontakt med någon av oss anställda. Infobroschyren gällande skriftskolan 2021 finns att klicka fram på denna sida. Den finns också på ungdomsvåningen, Runebergsgatan 24, och pastorskansliet, Lundagatan 5. I broschyren finns detaljerad information om hur och när man anmäler sig till skriftskolan. Detta sker i november.

OBS! Den egentliga anmälningstiden till skriftskolan har upphört 8.11. 
Om du ännu önskar anmäla dig till skriftskolan för år 2021 men missade anmälningstiden kan du kontakta  Mats Fontell, mats.fontell@evl.fi. Skriftskolan startar i januari 2021.

 

 

Ungdomar står i grupp. Bara deras ben syns.

Skriftskolans informationsblad

Skriftskolans informationsblad öppnas i PDF-format under denna länk. 

Här finns skriftskolans informationsblad i tillgänglig version. 
Tryck på denna mening som kommer du till informationen.Öppna länk i ny flik'

OBS Platser och datum i info bladet för 2021 har förändrats p g a coronapandemin. I den tillgängliga versionen är informationen uppdaterad. Mer info ger mats.fontell@evl.fi

 

Det här kan vara bra att minnas då du ställer till med konfirmationsfest.

Läs om konfirmationsfesten

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om konfirmation