Skriftskolan i församlingen

 

I oktober 2020 får alla församlingsmedlemmar som är födda 2006 ett informationsbrev om skriftskolan på posten. Att höra till Porvoon suomalainen seurakunta eller till en grannförsamling, om man går i Borgå i skola, är inte ett hinder för att delta i domkyrkoförsamlingens skriftskola. Även ungdomar som inte hör till kyrkan är välkomna att delta. Konfirmation förutsätter dock dop och församlingstillhörighet.

Den som inte är medlem i domkyrkoförsamlingen och därmed inte får info på posten kan få behövlig information genom denna hemsida och/eller ta kontakt med någon av oss anställda. Infobroschyren laddas även upp här, efter att den postats vecka 43. Därefter finns den också på ungdomsvåningen, Runebergsgatan 24, och pastorskansliet, Lundagatan 5. I broschyren finns detaljerad information om hur och när man anmäler sig till skriftskolan. Detta sker i november. Anmälan görs elektroniskt.

 

Ungdomar står i grupp. Bara deras ben syns.

Det här kan vara bra att minnas då du ställer till med konfirmationsfest.

Läs om konfirmationsfesten

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om konfirmation