Skriftskolan i församlingen 

 

I oktober 2022 får alla församlingsmedlemmar som är födda 2008 ett informationsbrev om skriftskolan på posten. Att höra till Porvoon suomalainen seurakunta eller till en grannförsamling, om man går i Borgå i skola, är inte ett hinder för att delta i domkyrkoförsamlingens skriftskola. Även ungdomar som inte hör till kyrkan är välkomna att delta. Konfirmation förutsätter dock dop och församlingstillhörighet.

Den som inte är medlem i domkyrkoförsamlingen och därmed inte får info på posten kan få behövlig information genom denna hemsida och/eller ta kontakt med någon av oss anställda. 

Anmälan till skriftskolan 2023 sker elektroniskt i november 2022. I januari startar samlingarna. Vi har dagskriba på ungdomsgården UG under sportlovet, under sommaren har vi läger på Pellinge och Emsalö.

 

 

Vad är konfirmation frågan om, och vad som händer den dagen? Och vad får jag göra då jag är konfirmerad?

Läs om vad konfirmation innebär

Ungdomar står i grupp. Bara deras ben syns.

Skriftskolans informationsblad

 

Den egentliga anmälningstiden till skriftskolan 2022 var 1-15.11. Om du missade tiden men vill delta: Vänligen kontakta mats.fontell@evl.fi

 

Här finns skriftskolans informationsbladÖppna länk i ny flik också i tillgänglig version. 
 

 

SKRIFTSKOLAN 2022 I DOMKYRKOFÖRSAMLINGEN

FÖR VEM?

Skriftskolan 2022 riktar sig till personer födda år 2007 eller tidigare. Om du är född 2008 men går i åk 8 kan du delta i skriban redan nu.

NÄR?

Under sportlovet ordnas dagskriba på Domprostgården, dvs dagläger utan övernattning. Dagskribans konfirmation hålls påsk annandag 18.4 kl. 12.15.

Under sommaren ordnar vi övernattningsläger enligt följande. Alla läger delas in i två programgrupper och inleds med en startdag på Domprostgården:

Pellinge 1, 4-11.7  Konfirmationer sö 17.7 kl. 12.15 och 15.00

Pellinge 2, 10-17.7 Konfirmationer sö 24.7 kl. 12.15 och 15.00

Pellinge 3, 16-23.7 Konfirmationer sö 7.8 kl. 12.15 och 15.00

Pellinge 4, 22-29.7 Konfirmationer sö 14.8 kl. 12.15 och 15.00

Emsalö, 31.7-7.8 Konfirmationer sö 21.8 kl 15.00 och sö 28.8 kl 15.00

 

HUR?

Till skriftskolan hör samlingar och kyrkogång under vårterminen, en lägerperiod samt konfirmationsövning och konfirmation. Vårterminens samlingar är startsamling i januari, en kyrkkväll och 4 gudstjänster som inleds med samling kl. 10.30. Dagskriban startar i december. Närmare tidpunkter och information får du i infobrevet som kommer med gruppindelningen i november. Alla samlingar och kyrkbesök är obligatoriska eftersom de är en del av skriftskolan.

 

VAD KOSTAR DET?

Priserna fastställs av kyrkorådet senare i år men kommer att vara nära år 2021 års priser, som var följande: Sommarläger 90€. Priset gäller medlemmar i Borgå svenska eller finska församling. Att man hör till Porvoon suomalainen seurakunta är alltså inget hinder för att delta. I priset ingår mat och logi på lägret, undervisningsmaterial och olycksfallsförsäkring. Andra församlingars medlemmar betalar 210€. Prisskillnaden beror på medlemsförmån. För dem lönar det sig att höra sig för om den egna församlingen deltar i kostnaderna. Om du inte hör till kyrkan men önskar bli konfirmerad behöver du bli döpt. Genom dopet blir man medlem av församlingen och då gäller församlingens lägeravgift. Dagskriftskolan kostar 45 €.

Församlingsmedlemmar med ansträngd ekonomi har möjlighet att ansöka om
nedsatt lägeravgift eller befrielse från lägeravgiften. Ansökningsblankett bifogas i ovan nämnda infobrev.

 

INSTRUKTIONER FÖR ANMÄLNINGEN

Anmälningen sker elektroniskt via internet på församlingens hemsidor: domkyrkan.fi. Anmälningen är öppen 1-14 november.
Det har ingen betydelse när du anmäler dig under denna period, platserna lottas ut 15.11 på basen av önskemål så att så många som möjligt kan delta i de grupper och med de kompisar man önskat. Alla önskemål kan inte uppfyllas men vi gör vårt bästa!

 Gör så här:

 1. Gå in på domkyrkan.fi/unga/skriftskola och klicka på rubriken
 ”Anmälning till skriftskolan 2022”

2. Nu öppnas anmälningsblanketten.

Om blankettens språk är finska kan du ändra den till svenska genom att klicka på
texten PÅ SVENSKA längst uppe till höger.

Fyll omsorgsfullt i uppgifterna tillsammans med en förälder eller en annan
vårdnadshavare. Obs, vi önskar få både konfirmandens och vårdnadshavarens
telefonnummer och e-postadress. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt. Punkterna som är märkta med en stjärna är obligatoriska att fylla  - även val av betalare, annars  lyckas inte anmälan!

 3. Anmälningen: (OBS! Om du använder kompiskoden du fått av en vän, gå då

direkt till punkt 7.) Välj minst 4 alternativ av församlingens skriftskolor genom att
trycka på LÄGG TILL VALDA. Sätt dina önskemål i rätt ordning genom att trycka på den blåa pilen. Välj ditt främsta önskemål som första alternativ, följande som andra osv.

 4. Anmäl dig. När alla dina personuppgifter och gruppönskemål är ifyllda, klicka
ANMÄL DIG.

 5. Bekräftelsen på att anmälningen lyckats syns direkt i rutan och i e-posten du får.

Skriv upp kompiskoden och meddela den till den/de vän(ner) som du vill vara i samma grupp med. Då din vän fyller i kompiskoden i anmälningsblanketten bildar programmet
automatiskt en kompisgrupp och erbjuder samma gruppval åt er. Kompiskoden kan du ge till högst två vänner! OBS: Kolla att alla i kompisgruppen gjort samma val av läger!

 6. Nu har du anmält dig till skriftskolan. Tack!

 7. Anmälan med kompiskod

För att anmäla dig på detta sätt behöver du kompiskoden du fått av din vän.
Den har din vän fått då hen anmält sig till skriftskolan.

-Fyll först i dina personuppgifter

-Efter det kryssa i rutan: ”Använd kompiskoden du fått av din vän”. Skriv in eller kopiera och klistra in koden här. Nu har du och din vän/dina vänner bildat en kompisgrupp med samma lägerval. En kompisgrupp kan bestå av max 3 personer.

-Anmäl dig. Då alla personuppgifter och skriftskolönskemål är ifyllds klicka ”Anmäl dig”.

 8. Bekräftelse på anmälningen kommer upp i rutan. Se punkt 5 och 6.

 Om grupp-plats och information får du veta i brevet som postas till dig inom november.  Då får du även veta tid och plats för din grupps första samling.