Skriftskolan i församlingen 

 

I oktober 2022 fick alla församlingsmedlemmar som är födda 2008 ett informationsbrev om skriftskolan på posten. Att höra till Porvoon suomalainen seurakunta eller till en grannförsamling, om man går i Borgå i skola, är inte ett hinder för att delta i domkyrkoförsamlingens skriftskola. Även ungdomar som inte hör till kyrkan är välkomna att delta. Konfirmation förutsätter dock dop och församlingstillhörighet.

Den som inte är medlem i domkyrkoförsamlingen och därmed inte får info på posten kan få behövlig information genom denna hemsida eller ta kontakt med någon av oss anställda. 

Anmälan till skriftskolan 2023 skedde elektroniskt 24.10 - 6.11 2022. Ta kontakt om du missat denna anmälningstid: mats.fontell@evl.fi I januari startar skribans samlingar. 

 

SKRIFTSKOLAN 2023 INFOBROSCHYR I PDF Klicka på texten så öppnar den sig. Öppna länk i ny flik

Länk till  DOMKYRKOFÖRSAMLINGS SKRIFTSKOLA 2023 / GRUPPERNAS SAMLINGAR UNDER VÅRTERMINEN

 

 

Vad är konfirmation frågan om, och vad som händer den dagen? Och vad får jag göra då jag är konfirmerad?

Läs om vad konfirmation innebär

Ungdomar står i grupp. Bara deras ben syns.