Förvaltningsverket

Förvaltningsverket i Borgå kyrkliga samfällighet sköter om hela samfällighetens finansväsende och förvaltar egendomen och fastigheterna.

På förvaltningsverket sköts samfällighetens allmänna förvaltning,  ekonomiska planering och förvaltning, löneräkningen och den centraliserade personalservicen samt arbetarskyddsfrågor, IT-tjänster, kassa- och begravningstjänster samt språk- och informationstjänster.

Förvaltningsverket strävar efter att skapa fungerande praktiska ramar för de församlingar som hör till samfälligheten för att de ska kunna sköta sina egna uppgifter och betjäna församlingsmedlemmarna i deras glädje, sorg och vardag. Sari Mankinen är förvaltningschef.

Förvaltningsverkets kontaktuppgifter hittar du via denna länk.