Förvaltningsverket i Borgå kyrkliga samfällighet sköter om hela samfällighetens finansväsende och förvaltar egendomen och fastigheterna. Där sköts samfällighetens allmänna förvaltning,  ekonomiska planering och förvaltning, löneräkningen och den centraliserade personalservicen samt arbetarskyddsfrågor, IT-tjänster, kassa- och begravningstjänster samt språk- och informationstjänster.

Förvaltningsverket strävar efter att skapa fungerande praktiska ramar för de församlingar som hör till samfälligheten för att de ska kunna sköta sina egna uppgifter och betjäna församlingsmedlemmarna i deras glädje, sorg och vardag. Sari Mankinen är förvaltningschef.

Förvaltningsverkets kontaktuppgifter finns under fliken KONTAKTUPPGIFTER