Delegationer och kontaktpersoner

Efter församlingsvalet som ordnades i november 2022 valdes nya medlemmar till samfällighetens organ vid gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde i februari 2023. I enlighet med utredningen om penningfördelning i samfälligheten inrättades inte fastighets- och gravgårdsdirektionen och inte heller direktionerna för familjerådgivningen och sjukhussjälavården.

Dessa ersattes med delegationerna för familjerådgivningen och sjukhussjälavården. När det gäller fastighets- och gravgårdsärenden utsågs två kontaktpersoner till stöd för tjänsteinnehavare som bereder ärenden.

Förvaltningsärenden som tidigare har underställts direktionerna hör nu till gemensamma kyrkorådets beslutsfattande.

Gemensamma kyrkorådet beslutade tillsätta delegationen för sjukhussjälavården och delegationen för familjerådgivningen i Borgå 23.2.2024.

Avsikten med delegationerna är att fokusera på utveckling och uppmuntra till försök. Medlemmarna i delegation som baserar sig på församlingsmedlemmars expertis och intresse.

Genom delegationens arbete får sektorns medarbetare stöd av församlingarna och alla de intressentgrupper tillsammans med vilka det vardagliga arbetet sker.

Delegationen samlas minst en gång om året. På mötet skrivs en promemoria som förs gemensamma kyrkorådet till kännedom.

Delegationen för sjukhussjälavården

Medlemmarna i delegationen för sjukhussjälavården i Borgå kyrkliga samfällighet 2023–2024:

 • Ledande sjukhuspastor Maikki-Liisa Ruhala, sammankallare
 • Medlem i gemensamma kyrkorådet, Leena Sorjonen
 • Borgå svenska domkyrkoförsamling, medlem Benita Ahlnäs
 • Borgå svenska domkyrkoförsamling, medlem Virva Nyback
 • Porvoon suomalainen seurakunta, kyrkoherde Pontus Salmi
 • Porvoon suomalainen seurakunta, medlem Irmeli Hoffren
 • HUS/ Borgå sjukhus, ledande överskötare Tuulia Koponen
 • Resultatenhetschef inom hälsocentralsjukhustjänster inom Östra-Nylands välfärdsområde Pia Hellman

Delegationen för familjerådgivningen

Medlemmarna i delegationen för familjerådgivningen i Borgå kyrkliga samfällighet 2023–2024:

 • Chefen för familjerådgivningscentralen Harri Virtanen, sammankallare
 • Medlem i gemensamma kyrkorådet Anu Harjumaaskola
 • Borgå svenska domkyrkoförsamling, medlem Kristina Rosenström
 • Borgå svenska domkyrkoförsamling, medlem Anna Henning
 • Porvoon suomalainen seurakunta, medlem Eeva-Liisa Kangas
 • Porvoon suomalainen seurakunta, Heli Nieminen
 • Servicechefen för Östra Nylands välfärdsområde Kristina Huopalainen
 • Resultatsenhetschefen för Östra Nylands välfärdsområde Katarina Alhovuori

Kontaktpersoner för gravgårds- och fastighetsväsendet

 • Porvoon suomalainen seurakunta, Jorma Anttila
 • Borgå svenska domkyrkoförsamling, Torbjörn Blomqvist

Tag kontakt

Chef för borgånejdens familjerådgivningscentral
Borgå kyrkliga samfällighet
Kyrkobrinken 2
06100 Borgå
Fastighets- och anskaffningsschef
Borgå kyrkliga samfällighet
chef för begravningsväsendet
Näsebackavägen 5
06100 Borgå