Samling i församlingshemmet

Verksamhet för vuxna

 

För denna sektorn ansvarar ledande diakoniarbetare Irina Lemberg. Inom diakonsektorn arbetar även I Ulrika Lindholm-Nenonen.
Inom missionen arbetar teologassistent Susanna Lindström. Kaplan Hanna Eisentraut-Söderström handhar vuxenatbetet.


 

 

Promenad för Barnens Bank
måndagar kl. 10

Missionen i Borgå svenska domkyrkoförsamling promenerar för Barnens Bank  på måndagar med start 28.9  kl. 10 med start från Kiva Café, Ågatan 9–13. Frivillig avgift till Barnens Bank.

Barnens Bank förhindrar barnäktenskap genom att stöda barns utbildning och genom att sprida information om nackdelarna med barnäktenskap. Föräldrarna erbjuds även yrkesutbildning för att de ska kunna försörja sin familj.

 

Under år 2020 finansierar Barnens Bank skolgång, barnskydd och fredsfostran i Angola, Bolivia, Etiopien, Israel, Colombia, Nepal, Pakistan, Palestina, Senegal, Tanzania, Thailand och Venezuela. Stöd går också till My School, ett skolteveprogram för barn som bor i flyktingläger i Mellanöstern.

Med din hjälp får de barn som löper störst risk att bli utslagna möjlighet till en bättre start i livet. Det går att bryta fattigdomsspiralen.

Flicka från Neapel. Bild från FMS sida för Barnens Bank
Bild från FMS sida för Barnens Bank

Kyrkans Utlandshjälp

Kyrkans Utlandshjälp