Samling i församlingshemmet

Sektorn Diakoni-Mission-Vuxen  

 

All verksamhet fram till 31.8 är inhiberad!

För denna sektorn ansvarar ledande diakoniarbetare Åsa Eriksson. Inom diakonsektorn arbetar även Irina Lemberg och Ulrika Lindholm-Nenonen.
Inom missionen arbetar teologassistent Susanna Lindström och kaplan Marina Smeds. Kaplan Hanna Eisentraut-Söderström handhar vuxenatbetet.