Kullo bykyrka

Sommarbild av kyrkans gavel.

Laversvägen 8, 06830 Kulloby

050 559 1942 Roger Antell

0504060220 Siv-Ann Antell

120

Öppet enligt överenskommelse.

Kullo Bykyrka

Bykyrkans adress Laversvägen 8, 06830 Kulloby Kullo Bykyrkas användning. Fastigheten ägs av Kullo Kristliga förening r.f. som får understöd från Borgå kyrkliga samfällighet. Evangelisk lutherska gudstjänster förrättas i regel sista söndagen varje månad. Bykyrkans bänkar har plats för 120 personer.

Du observerar väl att denna kyrka ägs av en privat förening, inte Borgå församlingar. 

Om du bokar kyrkan t.ex. för vigsel, be också präst och kantor själv från din egen församling eller bekantskapskrets. 

Kullo Bykyrka

Bykyrkans adress Laversvägen 8, 06830 Kulloby Kullo Bykyrkas användning. Fastigheten ägs av Kullo Kristliga förening r.f. som får understöd från Borgå kyrkliga samfällighet. Evangelisk lutherska gudstjänster förrättas i regel sista söndagen varje månad. Bykyrkans bänkar har plats för 120 personer.

Kullo Kristliga förening

Kullo Kristliga förening grundades hösten 1908 på initiativ av Olga Lindfors, gift Ekestam. En tomt invid Branttorp donerades år 1909 av Harald o Julie Åkerman på Kullo gård. Lagfart erhölls år 1911. Ritningarna till huset var gjorda av byggmästare Johannes Kullman. Grunden lades år 1914. Byggnadsarbeten utfördes år 1915 av timmerman Emil Lindberg och hans söner. Inredningen förfärdigades år 1916. Bänkarna i stora salen är ursprungliga, gjordes med talkokrafter av bysborna. Invigningen av Kullo Bönehus år 1916.

Altartavlan

Altartavlan målades av arkitekt Ellen Segerstråle, som då var teckningslärare i Borgå. Konstnären Lennart Segerstråles syster. Tavlan avtäcktes vid en gudstjänst den 14 juni 1925. Texten på tavlan ”En tillflykts ort är urtidens Gud” är ett citat från 5 Moseboken 33:27. Texten enligt den dåtida Bibelöversättningen.

Tornet

Tornet byggdes år 1934 efter ritning av arkitekt Carl Frankenhauser på Kullo Gård.

Altaret

Altaret byggdes år 1981. Samtidigt blev husets nya namn Kullo bykyrka.

Kyrkklockan i tornet

En donation av sjökapten Lennart Trey i Borgå. Klockan är gjuten år 1780 och har tillhört en kyrka i Hoorn i Holland. Denna kyrka blev förstörd under andra världskriget. Kapten Trey försäkrade att klockan kommer inte att krävas tillbaka till Hoorn. På klockan finns texten ”L. Haverkamp me fecit Hornae A. 1780” dvs. ”L. Haverkamp gjorde mig i Hoorn år 1780”. Klockan invigdes på sin plats i Kullo bykyrkas torn år 1985.

Kullo lägre folkskola

Kullo lägre folkskola var åren 1916-1954 inrymd i Lilla salen, med ingång till vänster i byggnaden efter ingångsdörren. Skolpulpeterna var av den raka obekväma sorten. Utrymmet förstorades vid ett tillbygge år 1923.

Vaktmästarbostad

En vaktmästarbostad har funnits i huset fram till 1970-talet och numera fungerar utrymmet som kök och sakristia.

Postlåda

En postlåda fanns i långa tider på husets vägg och många Kullobor hade postadressen ”Andersböle, Kullo bönehus” Kullo Bykyrka år 2023.

I kyrkan hålls återkommande gudstjänster sista söndagen i månaden. Där hålls den finska klubbverksamheten samt dop, vigslar och konserter. Endel av tillställningarna är tvåspråkiga. Eftersom fastigheten är privatägd uppbärs en användaravgift

 

Kontaktperson och ordförande för ullo kristliga förening är Roger Antell.  
Epost:   kp.antell014@gmail.com

Läge på kartan

Evenemang

sön 30.6 kl. 10.00

Laversvägen 8, 06830 Kulloby

Gudstjänst Kullo bykyrka

Välkommen på gudstjänst i Kullo bykyrka!
sön 28.7 kl. 10.00

Laversvägen 8, 06830 Kulloby

De vackraste sommarsångerna i Kullo bykyrka

Välkommen och sjung De vackraste sommarsångerna i Kullo bykyrka!
sön 25.8 kl. 10.00

Laversvägen 8, 06830 Kulloby

Gudstjänst Kullo bykyrka

Välkommen på gudstjänst i Kullo bykyrka!
sön 29.9 kl. 10.00

Laversvägen 8, 06830 Kulloby

Gudstjänst Kullo bykyrka

Välkommen på gudstjänst i Kullo bykyrka!
sön 27.10 kl. 10.00

Laversvägen 8, 06830 Kulloby

Gudstjänst Kullo bykyrka

Välkommen på gudstjänst i Kullo bykyrka!
sön 24.11 kl. 10.00

Laversvägen 8, 06830 Kulloby

Gudstjänst Kullo bykyrka

Välkommen på gudstjänst i Kullo bykyrka!