Kullo bykyrka

Kullo bykyrka

Laversvägen 8, 06830 Kulloby

050 559 1942 Roger Antell

Du observerar väl att denna kyrka ägs av en privat förening, inte Borgå församlingar. 

Om du bokar kyrkan t.ex. för vigsel, be också präst och kantor själv från din egen församling eller bekantskapskrets. 

P.g.a. coronaläget firas inte gudstjänst i kapellet under hösten.

Domkyrkoförsamlinen firar gudstjänst i Kullo bykyrka sista söndagen i månaden kl. 10.   Bykyrkan ägs av Kullo kristliga förening. Den är ritad av byggmästare Johannes Kullman och invigd år 1916 av domprost Edvard Hannula.

 

Kontaktperson och ordförande för
Kullo kristliga förening är Roger Antell.  
Epost:   kp.antell014@gmail.com

Öppet enligt överenskommelse.

Evenemang

sö 26.2 kl. 10.00 -11.00

Laversvägen 8, 06830 Kulloby

Gudstjänst i Kullo bykyrka

Gudstjänst i Kullo bykyrka och årsmöte efter gudstjänsten.