Högmässa i Borgå domkyrka kl. 12:15

Inkommande söndag 29.11 firar vi en av kyrkans största högtider, första advent då ett nytt kyrkoår inleds.

Kyrkoårets första söndag förkunnar att Gud inte är långt ifrån oss. Gud kommer oss nära för att skapa frälsningens nya tid för sitt folk. Med hosiannarop hälsar vi Jesus som vår Konung och gläder oss åt att han har kommit för att befria oss till gemenskap med Gud och med varandra.

De här stämningarna får vi ta del av via den strömmande sändningen som börjar kl. 12.15. Länk till sändningen finns på www.domkyrkan.fi.
På plats i kyrkan är enbart de som medverkar i olika uppgifter.

En gudstjänstgrupp under ledning av Gunvor flykt har planerat mässan som karakteriseras av riklig musik. Borgå kammarkör och Cornicines Borgoenses medverkar, liksom församlingens kantorer Anne Hätönen, Reidar Tollander och Eric-Olof Söderström. Elefteria Apostolidou predikar och Mats Lindgård är liturg.

Vi sjunger psalmerna 4: 1-3; 153; 835; 1 och 7.

Kollekten tillfaller Finska Missionssällskapet för arbetet bland barn. Inbetalningar kan göras via MobilePay till numret 60809, genom ett sms till numret 16155 med texten KOLLEKT10 (10 €), KOLLEKT20 (20 €) eller KOLLEKT50 (50 €), eller genom en gåva till FI38 8000 1400 1611 30, märk betalningen: KOLLEKT. Insamlingstillstånd: RA/2020/3 för 3.1.2020–31.12.2020, beviljat 3.1.2020 av Polisstyrelsen.

 

Lyssna på våra högmässor på webbradion.

Du kan man lyssna på Borgå församlingars söndagsgudstjänster på webbradio. På detta sätt vill församlingarna erbjuda tillfälle att ta del av högmässan också för dem som inte kan delta på plats och ställe. Sändningen från Domkyrkan är direkt, så ingen kopia av den blir kvar på webbplatsen. OBS- kontakten är endast öppen under högmässan söndagar kl. 12.15-13.30

Tryck på play-knappen för att starta sändningen: