Torsdag 26.5 firas Kristi himmelsfärds dag.

Helgdagen handlar om att Kristus upphöjdes till himlen. Han har getts all makt i himlen och på jorden, och ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Vi kan inte få kontakt med Kristus med våra jordiska sinnen, men i ordet och sakramenten är han ändå närvarande i sin kyrka. Alla som tror på honom har fått uppdraget att föra ut budskapet om den upphöjde Herren till hela världen.

I Domkyrkans högmässa förrättar biskop Bo-Göran Åstrand prästvigning, diakonvigning och välsignelse av ungdomsarbetsledare. Kyrkoherde Pentti Raunio från Karis predikar och Mats Lindgård fungerar som liturg. Eric-Olof Söderström är kantor. Andra medverkande musiker är Saga Söderström, sång, Ville Valtanen, gitarr, och Leo Kylätasku, trumpet. Anita och Henry Virtanen är kyrkvärdar.

I gudstjänsten sjungs följande psalmer: 181: 1,2,5; 104: 1-5; 438; 877; 873 och 289: 1,4.

Kollekten insamlas till förmån för diakonifonden inom Borgå svenska domkyrkoförsamling.

Högmässan strömmas via denna länk på Youtube Öppna länk i ny flikbörjar kl. 12.15.

Välkommen!

 

Söndagen den 29.5 kl. 12:15 firar vi högmässa med temat Väntan på den heliga Anden.

Anden förjagar all rädsla och ger församlingen delaktighet i Kristus och den frälsning han skänker. Den heliga Anden försäkrar de kristna om att de är Guds barn.

I högmässan medverkar Claus Ståhlberg som liturg, Mats Lindgård och Anna Henning som predikanter, Anne Hätönen som kantor och Marianne Kulp och Berit Eriksson som kyrkvärdar.

Dessutom medverkar Cornicines Borgoenses, Domkyrkokören och Diskanten.

Vi sjunger psalmerna 190: 1-3; 153; 115; 873 och 286.

Kollekten går till ökad och bättre utbildning främst i Uganda, som tagit emot många flyktingar. Insamlingen går via Kyrkans Utlandshjälp.

Efter mässan går vi till Domprostgården på gårdsfest och firar vår kyrkoherde Mats Lindgård som fyller 60 år. På festen finns möjlighet att ge en gåva i form av ett bidrag (MobilePay eller bankgiro) till Kyrkans utlandshjälp.

Välkommen!

 

 

Du kan också delta i mässan genom webbradion här nedan.

 

 

Lyssna på våra högmässor på webbradion.

Du kan man lyssna på Borgå församlingars söndagsgudstjänster på webbradio. På detta sätt vill församlingarna erbjuda tillfälle att ta del av högmässan också för dem som inte kan delta på plats och ställe. Sändningen från Domkyrkan är direkt, så ingen kopia av den blir kvar på webbplatsen. OBS- kontakten är endast öppen under högmässan söndagar kl. 12.15-13.30

Tryck på play-knappen för att starta sändningen: