Vi firar högmässa varje söndag kl. 12.15 i Borgå domkyrka.

”Den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom,
med ett flöde som ger evigt liv.”
Så säger Jesus. 

 

Lyssna på våra högmässor på webbradion.

Du kan man lyssna på Borgå församlingars söndagsgudstjänster på webbradio. På detta sätt vill församlingarna erbjuda tillfälle att ta del av högmässan också för dem som inte kan delta på plats och ställe. Sändningen från Domkyrkan är direkt, så ingen kopia av den blir kvar på webbplatsen. OBS- kontakten är endast öppen under högmässan söndagar kl. 12.15-13.30

Tryck på play-knappen för att starta sändningen:
 

Vi firar högmässa i Borgå domkyrka söndag 9.7 kl. 12.15.

Medverkande är kaplan Hanna Eisentraut-Söderström och kantor Reidar Tollander.

Vi sjunger följande psalmer: 182:1-3, 471:1,4, 890, 924, 855, 298.