Söndag 30.10 kl. 12.15 firar vi vigningsmässa i Borgå domkyrka.

Söndag 30.10 är det fest i Borgå domkyrka då biskop Bo-Göran Åstrand viger två präster och en diakon till tjänst i Borgå stift.

Fred Wilén, tidigare kaplan i Domkyrkoförsamlingen och numera kyrkoherde i Kyrkslätt, predikar. Mats Lindgård är liturg.

Kantor Anne Hätönen, solosångaren Fiona Chow och bleckblåsargruppen Cornicines Borgoenses medverkar med musik.

Anita Virtanen och Susanna Lindström är kyrkvärdar.

Välkommen till högmässan som börjar kl. 12.15!

Om du inte har möjlighet att delta på plats kan du följa med den strömmade sändningen. Mässan strömmas via denna länk.Öppna länk i ny flik

 

Lyssna på våra högmässor på webbradion.

Du kan man lyssna på Borgå församlingars söndagsgudstjänster på webbradio. På detta sätt vill församlingarna erbjuda tillfälle att ta del av högmässan också för dem som inte kan delta på plats och ställe. Sändningen från Domkyrkan är direkt, så ingen kopia av den blir kvar på webbplatsen. OBS- kontakten är endast öppen under högmässan söndagar kl. 12.15-13.30

Tryck på play-knappen för att starta sändningen: