Borgå svenska domkyrkoförsamlings gudstjänst strömmar i ljus och bild.

Då du trycker länken här nedan om kommer du till youtube där gudstjänsten strömmas:

Sö 45.4 kl. 12 https://www.youtube.com/watch?v=r8SFBJKY5LE

 

Sö 29.3 kl. 12 https://www.youtube.com/watch?v=BVlVRdl38CI

 

Sö 22.3. kl. 12  https://www.youtube.com/watch?v=UlXNNSu-zzY

 

Lyssna på våra högmässor på webbradion.

Du kan man lyssna på Borgå församlingars söndagsgudstjänster på webbradio. På detta sätt vill församlingarna erbjuda tillfälle att ta del av högmässan också för dem som inte kan delta på plats och ställe. Sändningen från Domkyrkan är direkt, så ingen kopia av den blir kvar på webbplatsen. OBS- kontakten är endast öppen under högmässan söndagar kl. 12.15-13.30

Tryck Play-knappen för att öppna radion:


Borgå svenska domkyrkoförsamlings gudstjänst strömmar i ljus och bild.

Då du trycker länken här nedan om kommer du till youtube där gudstjänsten strömmas:

Sö 22.3. kl. 12  https://www.youtube.com/watch?v=UlXNNSu-zzY