På söndagen den femte juli firas högmässa i Borgå domkyrka. Det är femte söndagen efter pingst och temat är Var barmhärtiga. Texterna handlar om att det inte är vår sak att döma vår nästa. Det är bara Gud som har rätten att döma. Vår uppgift är att förlåta våra medmänniskor och att se till att allt det vi gör leder till rättvishet och godhet. 

Marina Smeds, Anne Hätönen och Sanna Lindström medverkar i högmässan. Kollekten går till Förbundet Kyrkans Ungdom, för sång- och musikverksamhet. Vi sjunger psalmerna: 

Treenighetspsalm: 828 O Gud som skapat vind och hav

Dagens psalm: 889 Tar vi sten i våra händer

Tillredelsepsalm: 191 Vi bär så många med oss

Lovpsalm: 534:3,4 I denna ljuva sommartid - eller någon annan sommarpsalm?

 

Högmässan börjar kl. 12.15 och dörrarna öppnas ca. 20 minuter på förhand. Ingång sker enbart via dörren mot Lilla kyrkan, och sittplatserna är utmärkta. Du är hjärtligt välkommen!

Välkommen att dela högmässan med oss! 170 personer får delta i mässan. Kom ihåg säkerhetsavstånd. Inga handskakningar och kramar.

 

 

Lyssna på våra högmässor på webbradion.

Du kan man lyssna på Borgå församlingars söndagsgudstjänster på webbradio. På detta sätt vill församlingarna erbjuda tillfälle att ta del av högmässan också för dem som inte kan delta på plats och ställe. Sändningen från Domkyrkan är direkt, så ingen kopia av den blir kvar på webbplatsen. OBS- kontakten är endast öppen under högmässan söndagar kl. 12.15-13.30

Tryck Play-knappen för att öppna radion:

Alla strömmade gudstjänsterna hittar du genom att trycka på länken  strömmade gudstjänster . Då kommer du till Itäväyläs YouTube-kanal.