Välkommen på högmässa i Domkyrkan

På söndag 11.7 kl. 12.15 firar vi högmässa i Domkyrkan och funderar på dagens tema Kärlekens lag. Kristus berättade om Guds kärlek både med ord och gärningar. Han kom också för att uppfylla lagens bud, inte för att upphäva den. Vi som Jesu efterföljare kallas tilll en inre och yttre dialog om kärlek och rättvisa, våra egna rättigheter och de uppoffringar som vi gör för vår nästa. Vad menar Jesus när han sade: Älska era fiender?

Claus Ståhlberg predikar, Anne Hätönen är kantor och Tuija Wilman är liturg. Vi sjunger psalmerna: 924, 286, 884, 885 och 288a: 1, 9. 

Välkommen till Domkyrkan. Använd gärna ansiktsmask och följ instruktioner om säkerhetsavstånd i kyrksalen. 

 

Lyssna på våra högmässor på webbradion.

Du kan man lyssna på Borgå församlingars söndagsgudstjänster på webbradio. På detta sätt vill församlingarna erbjuda tillfälle att ta del av högmässan också för dem som inte kan delta på plats och ställe. Sändningen från Domkyrkan är direkt, så ingen kopia av den blir kvar på webbplatsen. OBS- kontakten är endast öppen under högmässan söndagar kl. 12.15-13.30

Tryck på play-knappen för att starta sändningen: