Påverka

Gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet

Högsta beslutande organ i Borgå kyrkliga samfällighet är gemensamma kyrkofullmäktige som har valts genom församlingsval. Kyrkofullmäktiges makt motsvarar i praktiken stadsfullmäktiges makt inom det kommunala. Ytterligare information finns på sidan gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkorådet är det högsta verkställande och administrativa organet i Borgå kyrkliga samfällighet. Kyrkorådet leder församlingarnas förvaltning, bereder ärenden för gemensamma kyrkofullmäktiges beslut samt sköter om verkställandet av gemensamma kyrkofullmäktiges beslut samt övervakar deras laglighet. Ytterligare information finns på sidan gemensamma kyrkorådet

 

Föredragningslistor och protokoll från de beslutande organen i Borgå kyrkliga samfällighet och församlingarna publicerar på Dynasty.


Beslutsfattandet i Borgå svenska domkyrkoförsamling

Borgå svenska domkyrkoförsamling omfattar Borgå stad d.v.s. 664 kvadratkilometer och antalet medlemmar 1.1.2023 var 11 963.

Församlingsrådet fattar beslut om hur församlingens verksamhetsanslag används och om personval i församlingen.

Länk till föredragningslistor och protokoll öppnas i programmet Dynasty tietopalvelu.

Initiativ

En församlingsmedlem kan påverka genom att själv väcka initiativ i frågor som rör församlingens eller den kyrkliga samfällighetens verksamhet och förvaltning.

Initiativet sänds till församlingen och riktas till församlingsrådet.

Ett annat sätt är att ta kontakt med någon av församlingens förtroendevalda, som i sin tur kan lyfta fram frågan till behandling.

YouTube-video