Simon Lampenius

kommunikationschef
Borgå kyrkliga samfällighet
Kommunikationstjänster

Sari Mankinen

förvaltningsdirektör
Borgå kyrkliga samfällighet
Samfällighetens ledning
Lundagatan 5
06100 Borgå

Carita Möller

ärendehanteringssekreterare
Borgå kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster
(019) 6611 258
Lundagatan 5
06100 Borgå

Paula Raitis

Personalchef
Borgå kyrkliga samfällighet
Personaltjänster Samfällighetens ledning
Lundagatan 5
06100 Borgå

Mira Soukka

translator-kontorsassistent
Kommunikationstjänster
(019) 6611 282

Ninni Tillman

Entréansvarig
Borgå kyrkliga samfällighet
(019) 6611 340
Lundagatan 5
06100 Borgå