Borgå domkyrka

Borgå domkyrka

Kyrkotorget 1, 06100 Borgå

(040) 538 1716

Borgå domkyrka är en del av  vardagen och firandet.

Domkyrkan är den viktigaste kyrkan för gudstjänstfirandet för Porvoon Suomalainen seurakunta och för Borgå svenska domkyrkoförsamling samt Borgå stift. I Domkyrkan firas mässor och gudstjänster, den är platsen för konsertverksamheten och förrättningar.   En särskilt populär är den som vigselkyrka. Borgå domkyrka betjänar både finska och svenska befolkningen.

Reservering av Domkyrkan

Alla bokningar sköts via pastorskansliet. Det finns plats för 700 personer i Domkyrkan.

Gå på en digital guidning på kyrkbacken och i kyrkan

Du  kan bekanta dig med Borgå domkyrka via en 3D-presentation. Stig in virtuellt här!Öppna länk i ny flik

Domkyrkan är också med i Citynomadi-tjänsten, med vilken du kan göra en virtuell guidningstur runt i kyrkan och kyrkbacken. Tjänsten är tillgänglig på webben eller genom att ladda ner Nomadi-appen till sin telefon/tablett.

Domkyrkans öppettider

I maj-september
Måndag-fredag kl. 10-18
Lördag kl. 10-14
Söndag och helgdagar kl. 14-17

I oktober-april
Tisdag-lördag kl. 10-14
Söndag och helgdagar kl. 14-16

Observera att öppettiderna kan variera på grund av kyrkliga förrättningar och andra evenemang. Speciellt under sommarlördagar är det många vigslar i Domkyrkan vilket kan det begränsa tillträde för allmänheten i kyrkan.

 

Domkyrkans historia

Borgå domkyrkas historia går bakåt ända till 1200-talet. Då var Borgå ännu en obetydlig handelsplats, som inte ens hade stadsrättigheter. Trots det byggdes här vid övergången till 1300-talet en kyrka av sten. Då staden växte blev det också aktuellt att bygga om och förstora kyrkan. Utbyggnadsarbetena i Borgå domkyrka blev äntligen klara 1414-1418. Byggmästare i detta jättelika projekt var den ryktbare Carsten Nubuhr från Rostock.

År 1723 blev Borgå domkyrka en biskopskyrka, då biskopssätet flyttades från Viborg till Borgå efter Stora nordiska kriget. Kyrkan har under århundradenas lopp varit mycket utsatt. Den har brunnit fyra gånger under krigstid: åren 1508, 1571, 1590 och 1708. Under fortsättningskriget år 1941 blev kyrkan träffad av en bomb. Kyrkan sista brand, som är den enda under fredstid, ägde rum 29.5.2006 när kyrkan utsattes för en anlagd brand. Skadorna reparerades under åren 2006-2008 och kyrkan invigdes på nytt 30.11.2008.

Parkering finns invid.

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Parkering Parkering
Piano/flygel
Ljudanläggning
Apparatur för strömning av evenemang
Dopfunt
Vaktmästare på plats

Evenemang

sö 5.2 kl. 12.15 -13.15

Kyrkotorget 1, 06100 Borgå

Högmässa i Domkyrkan

På Kyndelsmässodagen firar vi högmässa i Domkyrkan .
fr 10.2 kl. 18.00 -21.00

Kyrkotorget 1, 06100 Borgå

Borgå domkyrka lyser hopp under Borgå ljus

Borgå domkyrkan lyser som en hoppets fyr under Borgå ljus festival. Konstverket för tankarna till havet och att hitta ljuspunkter som leder rätt i tider av mörker. Inne i domkyrkan får du känslan av att vara inne i ett stort skepp. Klockstapeln lyser som en fyr. Högklassig musik och möjlighet att bidra till en bättre värld för unga via insamlingen Gemensamt ansvar erbjuds också.
lö 11.2 kl. 18.00 -21.00

Kyrkotorget 1, 06100 Borgå

Borgå domkyrka lyser hopp under Borgå ljus

Borgå domkyrkan lyser som en hoppets fyr under Borgå ljus festivalen. Konstverket för tankarna till havet och att hitta ljuspunkter som leder en på rätt spår i tider av mörker. Inne i domkyrkan känner får du känslan av att vara på ett stort skepp. Dessutom får du njuta av högklassig musik på lördagen. Du kan också bidra till en bättre värld för unga via insamlingen Gemensamt ansvar.
sö 26.3 kl. 18.00 -20.00

Kyrkotorget 1, 06100 Borgå

Konsert i Domkyrkan

Haydns Nelsonmässa ges i Borgå domkyrka.
to 6.4 kl. 18.00

Kyrkotorget 1, 06100 Borgå

Skärtorsdagens mässa i Domkyrkan

Vi firar skärtorsdagens mässa med brutet nattvardsbord.
fr 7.4 kl. 12.15

Kyrkotorget 1, 06100 Borgå

Gudstjänst i Borgå domkyrkan.

Vi firar gudstjänst i Domkyrkan på långfredagen.
fr 7.4 kl. 20.00 -21.00

Kyrkotorget 1, 06100 Borgå

Konsert i Domkyrkan

Via Crucis- konsert i Domkyrkan på långfredagen.
fr 7.4 kl. 20.00

Kyrkotorget 1, 06100 Borgå

Via Crucis konsert

Via Crucis-musiken uppförs av Borgå oratoriekör i Domkyrkan.