Församlingsrådet

Till församlingsrådets uppgifter hör att allmänt leda församlingens verksamhet och att främja församlingens andliga liv. Det skall besluta om budgetmedel som anvisats församlingen i samfällighetens budget.
Församlingsrådet sammanträder en gång i månaden. Församlingsrådet består av 14 medlemmar och ordförande är kyrkoherden Mats Lindgård. 
Vice ordförande för åren 2021-2022 är Anna Henning-Lindblom.

Tag kontakt

medlem i församlingsrådet, vice ordförande
medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige, ordförande för direktionen för familjerådgivningscentralen
medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige, medlem i direktionen för familjerådgivningscentralen
medlem i församlingsrådet
medlem i församlingsrådet, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige
medlem i församlingsrådet, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige
medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
medlem i församlingsrådet, gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet
medlem i församlingsrådet, gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige
medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige