Församlingsrådet

Till församlingsrådets uppgifter hör att allmänt leda församlingens verksamhet och att främja församlingens andliga liv. Det skall besluta om budgetmedel som anvisats församlingen i samfällighetens budget.
Församlingsrådet sammanträder en gång i månaden. Församlingsrådet består av 14 medlemmar och ordförande är kyrkoherden Mats Lindgård. 
Vice ordförande för åren 2021-2022 är Anna Henning-Lindblom.

Tag kontakt

medlem i församlingsrådet, vice ordförande, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Benita Ahlnäs

medlem i församlingsrådet
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Ove Blomqvist

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Marika Gustafsson

medlem i församlingsrådet
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Anna Henning

medlem i församlingsrådet, vice ordförande, medlem i gemensamma kyrkofullmäktigeWilhelm Lindén

medlem i församlingsrådet
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Virva Nyback

medlem i församlingsrådet
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Kristina Rosenström

medlem i församlingsrådet
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Charlotta Savin

medlem i församlingsrådet, gemensamma kyrkofullmäktige

Denice Sjöström

medlem i församlingsrådet
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Rebecka Stråhlman

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Stefan Vikström

medlem i församlingsrådet
Borgå svenska domkyrkoförsamling