Församlingsrådet

Till församlingsrådets uppgifter hör att allmänt leda församlingens verksamhet och att främja församlingens andliga liv. Det skall besluta om budgetmedel som anvisats församlingen i samfällighetens budget.
Församlingsrådet sammanträder en gång i månaden. Församlingsrådet består av 14 medlemmar och ordförande är kyrkoherden Mats Lindgård. 
Vice ordförande för åren 2019-2020 valdes Anna Henning-Lindblom.


Andreas Ahlfors

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige, medlem i direktionen för sjukhussjälavården

Benita Ahlnäs

medlem i församlingsrådet, medlem i gemensamma kyrkorådet, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Marit Björkbacka

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige, ordförande för direktionen för familjerådgivningscentralen

Ove Blomqvist

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige, medlem i direktionen för familjerådgivningscentralen

Annette Forsblom

medlem i församlingsrådet, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Nicolina Grönroos

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Anna Henning

medlem i församlingsrådet, vice ordförande

Marcus Henricson

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige, vice ordförande för fastighets- och gravgårdsdirektionen

Karin Karlsson

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige, medlem i gemensamma kyrkorådet

Charlotta Savin

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Martin von Schoultz

medlem i församlingsrådet, gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Marina Uddström

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige