En hållbar ekonomiförvaltning för församlingsbornas bästa

Församlingarnas verksamhet stöds genom ansvarsfull ekonomiförvaltning inom samfälligheten.

Cirka 90 % av alla intäkter i Borgå kyrkliga samfällighet är skatteintäkter. Kyrkoskattesatsen ligger på 1,40 procent (sedan år 2023).

Porvoon suomalainen seurakunta hade 22 549 medlemmar 2019.
Borgå svenska domkyrkoförsamling hade 12 321 medlemmar 2019.
Sammanlagt hade Borgå församlingar 34 870 medlemmar.

Bokslut

Bekanta dig med bokslutet från år 2022 via denna länk. (pdf-fil) 

Om du vill bekanta dig med våra verksamhets- och ekonomiplaner eller verksamhetberättelser får du gärna ta kontakt.

Ekonomiförvaltningens kontakuppgifter hittas via denna länk.