Ca 90 % av alla intäkter i Borgå kyrkliga samfällighet är skatteintäkter. Kyrkoskattesatsen ligger på 1,45 procent (sedan år 2005).

Porvoon suomalainen seurakunta hade 22 786 medlemmar 2018.
Borgå svenska domkyrkoförsamling hade 12 550 medlemmar 2018.
Sammanlagt hade Borgå församlingar 35 336 medlemmar.

Förvaltningens verksamhetsberättelse 2018

Verksamhets- och ekonomiplan 2019-2021

Ekonomiförvaltningens kontakuppgifter finns under fliken KONTAKTUPPGIFTER.