Ca 90 % av alla intäkter i Borgå kyrkliga samfällighet är skatteintäkter. Kyrkoskattesatsen ligger på 1,45 procent (sedan år 2005).

Porvoon suomalainen seurakunta hade 22 549 medlemmar 2019.
Borgå svenska domkyrkoförsamling hade 12 321 medlemmar 2019.
Sammanlagt hade Borgå församlingar 34 870 medlemmar.

Verksamhets- och ekonomiplan 2019-2021

Verksamhets- och ekonomiplan 2020-2022

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2019

Ekonomiförvaltningens kontakuppgifter finns under fliken KONTAKTUPPGIFTER.