Näsebackens begravningskapell

Näsebackens begravningskapell är öppet när där är förrättningar och enligt överenskommelse.

Begravningskapellet byggdes för över 100 år sedan och intill denna dag har det tjänat församlingsmedlemmarna väl. 

Merparten av de avlidna jordfästs i Näsebackens begravningskapell, där det finns plats för 90 personer. 

Vid stora begravningar tjänar Domkyrkan eller Lilla kyrkan bättre som jordfästningsplats. Då och då kan det vara svårt att få tid för jordfästning i begravningskapellet. Då det är fråga om kremering kan också Domkyrkan, Lilla kyrkan, Mariagården eller Lundagatans kapell i finska församlingshemmet användas för jordfästning.

Tfn. (019) 6611 261 (bara när det är verksamhet i kapellet), kapellet kan bokas via pastorskansliet. 

Uppgifter om byggnaden

Byggnadsår: 1907, invigdes 13.10.1907

Donatorer: kommerseråd Johannes Askolin och köpman Oskar Simolin

Planerare: Professor i arkitektur Gustaf Nyström

Byggare: Fredrik Wilheln Berglöf

Orgel: Orgelbyggeriet Urkurakentamo Veikko Virtanen