Sorgbearbetning
 

Sorgbearbetning hjälper dig att bearbeta smärtan av dina förluster. Vår förhoppning är att du därmed försonas med det förflutna och får känna frid. Erfarenhet visar även att du får en öppnare relation till dig själv och andra.

Mer information: Ulrika Lindholm-Nenonen tfn 040 747 2232, epost: ulrika.lindholm-nenonen@evl.fi

 

Bild med texten sorgbearbetning.

Sorgbearbetningskurs i Borgå

Att känna sorg när man är med om en förlust är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta kunskap om hur man genomför ett sorgearbete. Sörjande får ofta höra välmenande men missriktade kommentarer som ”Det blir snart bättre”, ”Var stark för barnens skull” och ”Livet går vidare”. En vanlig missuppfattning är att sorg är en automatisk process som sker i stadier eller faser, vilket med tiden ger läkning. Tid behövs för läkning, men det är vad man fyller tiden med som avgör om man får läkning eller inte. Bristande kunskap om sorgbearbetning är den största orsaken till att sorgen förblir obearbetad.

Mer info fås av per epost av Ulrika Lindholm-Nenonen eller sms till 040 -747 2232.