Sorgbearbetning
 

Sorgbearbetning hjälper dig att bearbeta smärtan av dina förluster. Vår förhoppning är att du därmed försonas med det förflutna och får känna frid. Erfarenhet visar även att du får en öppnare relation till dig själv och andra.

Kursinformation

Kurslängd: 8 veckor

Omfattning: Ett möte á 2 timmar per vecka, samt tid för hemuppgifter

Startdatum:  20.2. 2023 kl. 18, Kursledare: Certifierade handledare Susann Stenberg och Ulrika Lindholm-Nenonen

Plats: Församlingarnas klubbrum, Sampovägen 1, Vårberga. 

Kursen är avgiftsfri.

Kursmaterial: Boken -Sorgbearbetning av Russell Friedman & Johan W James

För mera information:

Ulrika Lindholm-Nenonen tfn 040 747 2232, epost: ulrika.lindholm-nenonen@evl.fi

Mer information om metoden finns på denna flyer som öppnar sig genom att klicka på ordet flyer.Öppna länk i ny flik

Bild med texten sorgbearbetning.

Sorgbearbetningskurs i Borgå

Att känna sorg när man är med om en förlust är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta kunskap om hur man genomför ett sorgearbete. Sörjande får ofta höra välmenande men missriktade kommentarer som ”Det blir snart bättre”, ”Var stark för barnens skull” och ”Livet går vidare”. En vanlig missuppfattning är att sorg är en automatisk process som sker i stadier eller faser, vilket med tiden ger läkning. Tid behövs för läkning, men det är vad man fyller tiden med som avgör om man får läkning eller inte. Bristande kunskap om sorgbearbetning är den största orsaken till att sorgen förblir obearbetad.

Under våren ordnas en kurs i sorgbearbetning enligt en metod av John W James och Russell Friedman. Kursen följer ett bestämt program som man kan bekanta sig med i boken Sorgbearbetning. Metoden är strukturerad och rationell och passar för alla. Kursen ger dig tillgång till en konkret metod för att bearbeta din sorg och smärta, oavsett vad som orsakat den. Du får kunskap om och verktyg för hur du på ett bestående sätt kan bearbeta och förlösa din sorg.

Kursen ordnas i Församlingens klubbrum på Sampovägen 1. Certifierade handledare är Susann Stenber och Ulrika Lindholm-Nenonen.

Mer info fås av per epost av Ulrika Lindholm-Nenonen eller sms till 040 -747 2232.