Verksamhet för barn under skolålder

När vi döps, får vi en gemenskap med Gud och blir en del av församlingen. Tillsammans får vi bygga en församling, som är en rolig och trygg plats för både barn och vuxna.

Vi försöker alltid utgå från familjernas behov. Hör gärna av er om det är någonting ni undrar över eller om ni har några önskemål. 

Knattekyrka

Lördag 20.4 kl. 16:00 firar vi Knattekyrka i Lilla kyrkan. Knattekyrkan är en kort barngudstjänst dit hela familjen är hjärtligt välkommen, tillsammans med far- och morföräldrar och faddrar! Vi sjunger, rör på oss, ber och hör på en kort bibelberättelse. Efteråt bjuder vi på något gott!

Till denna knattekyrka är speciellt alla årets 6-åringar inbjudna, då de kommer att få sin egen barnbibel.

Barnens kyrkstund

Under en del av högmässan på palmsöndag 24.3 ordnas Barnens Kyrkstund i Domkyrkans vapenhus (tambur). Där får barnen se och höra om påskens händelser. Ingen anmälan. I gudstjänsten informeras när det är dags för barnen att gå till kyrkstunden. Föräldrar får gärna komma med de yngsta.

Barnkören Diskanten

Välkommen att sjunga i barnkören Diskanten. Diskanten har en grupp för äldre och en grupp för yngre barn. 

Vi övar kl. 17.00-17.30 med hela gruppen och fortsätter 15 minuter till med läskunniga.

Om ditt barn vill komma med kontakta Anne Hätönen. Kören leds av kantor Anne Hätönen: anne.hatonen@evl.fi / 040-1699174.

Plats: Domprostgården, Finnbyvägen 6

 

 

 

 

kyrkans småbarnspedagogik logo
Småbarnspedagogik innebär den fostran som sker i relationer mellan barn och vuxna i barnets olika livskeden.