Församlingsrådets ersättare

Under perioden år 2019 till 2022 är följande personer ersättare i församlingsrådet.


Börje Bärlund

ersättare i församlingsrådet

Annette Hansen

ersättare i församlingsrådet

Hanna Karlsson

ersättare i församlingsrådet, medlem i fastighets- och gravgårdsdirektionen


Zacharias Smouni

ersättare i församlingsrådet