Församlingsrådets ersättare

Under perioden år 2019 till 2022 är följande personer ersättare i församlingsrådet.


Börje Bärlund

medlem i församlingsrådet

Annette Hansen

medlem i församlingsrådet, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Hanna Karlsson

ersättare i församlingsrådet, medlem i fastighets- och gravgårdsdirektionen och i gemensamma kyrkofullmäktige

Kim Metso

ersättare i församlingsrådet, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Zacharias Smouni

ersättare i församlingsrådet