Församlingsrådets ersättare

Under perioden år 2019 till 2022 är följande personer ersättare i församlingsrådet.