Borgå svenska domkyrkoförsamlings officiella anslagstavla

Det här är Borgå svenska domkyrkoförsamlings officiella anslagstavla.
På anslagstavlan publiceras officiella kungörelser gällande exempelvis val och lediga jobb.

Församlingens protokoll publiceras i ärendehanteringsprogrammet Dynasty.

Kungörelser från Borgå svenska domkyrkoförsamling

Församlingsrådet i Borgå svenska domkyrkoförsamling höll sitt sammanträde 30.1.2024. Protokollet är till påseende på webbsidan 8-23.2.2024. 

 

Kungörelser från Borgå kyrkliga samfällighet

 

Gemensamma kyrkorådet i Borgå kyrkliga samfällighet höll sitt sammanträde 25.1.2024. Protokollet är till påseende på Borgå kyrkliga samfällighets webbsida 1 – 15.1.2024. 

Gemensamma kyrkofullmäktige i Borgå kyrkliga samfällighet höll sitt sammanträde 21.12.2023. Protokollet är till påseende på Borgå kyrkliga samfällighets webbsida 29.12.2023 – 31.1.2024.