Kungörelser från Borgå kyrkliga samfällighet

 

Gemensamma kyrkorådet i Borgå kyrkliga samfällighet höll sitt sammanträde 25.1.2024. Protokollet är till påseende på Borgå kyrkliga samfällighets webbsida 1 – 15.1.2024. 

Gemensamma kyrkofullmäktige i Borgå kyrkliga samfällighet höll sitt sammanträde 21.12.2023. Protokollet är till påseende på Borgå kyrkliga samfällighets webbsida 29.12.2023 – 31.1.2024.