Kungörelser från Borgå kyrkliga samfällighet

Gemensamma kyrkofullmäktige i Borgå kyrkliga samfällighet sammanträder 6.6.2024 kl. 17.30 i Församlingshemmet på Lundagatan. 

Ärendelista för sammanträdet: 

I början av sammanträdet berättar Putte Huima från Solita Oy om servicedesignprojektet i Lilla kyrkan kl. 17.30.

§ 5 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
§ 6 Val av protokolljusterare 
§ 7 Bokslut 2023 i Borgå kyrkliga samfällighet
§ 8 Budgetutfallet per 30.4.2024
§ 9 Uppsägning från tjänsten som förvaltningsdirektör


Den egentliga föredragningslista finns på vår webbplats under tiden 31.5-6.6.2024.
 

Borgå 30.5.2024
 

Anna Talvitie, ordförande i gemensamma kyrkofullmäktige

 

Gemensamma kyrkorådet i Borgå kyrkliga samfällighet höll sitt sammanträde 5.6.2024. Protokollet är till påseende på Borgå kyrkliga samfällighets webbsida

Gemensamma kyrkorådet i Borgå kyrkliga samfällighet höll sitt sammanträde 30.5.2024. Protokollet är till påseende på Borgå kyrkliga samfällighets webbsida 5.6–18.6.2024.