K U N G Ö R E L S E

Gemensamma kyrkorådet i Borgå kyrkliga samfällighet höll sitt sammanträde 31.8.2023. Protokollet är till påseende på Borgå kyrkliga samfällighets webbsida under tiden 7–21.9.2023.