Församlingsrådet

Församlingsrådets viktigaste uppgifter är att leda församlingens verksamhet och att besluta om användningen av de medel som tilldelas församlingen. Församlingsrådet väljs vart fjärde år. Församlingsvalen hölls i november 2018 och nästa val är hösten 2022. Antalet ledamöter i församlingsrådet bestäms av antalet medlemmar i församlingen. Medlemmarna i Borgå svenska församlingsråd är 14 personer + kyrkoherde som är ordförande.

Församlingsrådets möten under hösten: 6.9, 4.10, 1.11 och 29.11.2022.

 

Läs mer om församlingsrådet som beslutande organ via denna länkt till sidan Församlingsrådet.Öppna länk i ny flik