Protokoll och föredragningslistor

  • Gemensamma kyrkofullmäktiges och gemensamma kyrkorådets senaste föredragningslista och protokoll
  • Borgå finska församlings församlingsråds senaste föredragningslista och protokoll
  • Borgå svenska domkyrkoförsamlings församlingsråds senaste föredragningslista och protokoll

från 2021 hittar du via den här länken: Protokoll och föredragningslistor från 2021.Öppna länk i ny flik

från 2022 framåt hittar du via den här länken: Protokoll och föredragningslistar 2022. Öppna länk i ny flik

 

OBS! äldre protokoll kan läsas genom att klicka på länkar under rubriken ”Toimielimet” på Protokoll och föredragningslistor -sidan.