Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkofullmäktige väljer gemensamma kyrkorådet med två års mellanrum. Som ordförande under mandatperioden 2023-2024 fungerar kyrkoherden i Porvoon suomalainen seurakunta Pontus Salmi, som förordnats till uppgiften av domkapitlet i Helsinfors stift. Förvaltningsdirektören i Borgå kyrkliga samfällighet Sari Mankinen är föredragande och personalchefen sekreterare i gemensamma kyrkorådet.

 

Uppgifter

Gemensamma kyrkorådet är Borgå kyrkliga samfällighets verkställande och administrativa organ. Det representerar samfälligheten och bereder ärenden för gemensamma kyrkofullmäktige samt verkställer dess beslut. Gemensamma kyrkorådet leder också samfällighetens förvaltning (inkl. personalförvaltningen) samt skötseln av samfällighetens ekonomi och egendom. Dessutom leder gemensamma kyrkorådet de uppgifter och arbetsformer inom församlingsverksamheten vilka intagits som församlingarnas gemensamma arbetsformer, såsom sjukhussjälavården, familjerådgivningen och organiseringen och övervakningen av kursgårdarna.

 

Medlemmar

Till gemensamma kyrkorådet hör vice ordförande (vald av av gemensamma kyrkofullmäktige) och åtta (8) medlemmar. De valda medlemmarna har en personlig ersättare. Under mandatperioden 2023-2024 är följande personer medlemmar i gemensamma kyrkorådet i Borgå kyrkliga samfällighet:

Tag kontakt

ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige


Ove Blomqvist

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Toba, Torbjörn Blomqvist

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige, vice ordförande i gemensamma kyrkorådet
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Sarri Gummerus

ärendehanteringssekreterare
Borgå kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster
Lundagatan 5
06100 Borgå

Anu Harjumaaskola

medlem i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Anna Henning

medlem i församlingsrådet, vice ordförande, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Marja Järvinen

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige


Pontus Salmi

Kirkkoherra, ordförande i gemensamma kyrkorådet