Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkofullmäktige väljer gemensamma kyrkorådet med två års mellanrum. Som ordförande under mandatperioden 2021-2022 fungerar kyrkoherden i Porvoon suomalainen seurakunta Pontus Salmi, som förordnats till uppgiften av domkapitlet i Helsinfors stift. Förvaltningsdirektören i Borgå kyrkliga samfällighet Sari Mankinen är föredragande och personalchef Karl-Johan Wickström sekreterare i gemensamma kyrkorådet.

 

Uppgifter

Gemensamma kyrkorådet är Borgå kyrkliga samfällighets verkställande och administrativa organ. Det representerar samfälligheten och bereder ärenden för gemensamma kyrkofullmäktige samt verkställer dess beslut. Gemensamma kyrkorådet leder också samfällighetens förvaltning (inkl. personalförvaltningen) samt skötseln av samfällighetens ekonomi och egendom. Dessutom leder gemensamma kyrkorådet de uppgifter och arbetsformer inom församlingsverksamheten vilka intagits som församlingarnas gemensamma arbetsformer, såsom sjukhussjälavården, familjerådgivningen och organiseringen och övervakningen av kursgårdarna.

 

Medlemmar

Till gemensamma kyrkorådet hör vice ordförande (vald av av gemensamma kyrkofullmäktige) och åtta (8) medlemmar. De valda medlemmarna har en personlig ersättare. Under mandatperioden 2021-2022 är följande personer medlemmar i gemensamma kyrkorådet i Borgå kyrkliga samfällighet:

Tag kontakt

ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige

Mikko Reijonen

medlem i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige