Ekonomitjänster

Ca 90 % av alla inkomster i Borgå kyrkliga samfällighet är skatteinkomster. Kyrkoskattesatsen har varit 1,45 från och med år 2005. 

Till Porvoon suomalainen seurakunta hörde 22 786 medlemmar år 2018. TIll Borgå svenska domkyrkoförsamling hörde 12 550 medlemmar år 2018. Borgå församlingar hade sammanlagt 35 336 medlemmar år 2018. 

Borgå kyrkliga samfällighets ekonomichef är Siv Nyqvist, siv.nyqvist@evl.fi, tfn (019) 6611 208, adress Lundagatan 5, 06100 Borgå. 


Marit Houni

löneräknare
Borgå kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster
Lundagatan 5
06100 Borgå

Siv Nyqvist

ekonomichef
Borgå kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster Samfällighetens ledning
(019) 6611 208
Lundagatan 5
06100 Borgå

Arja Repo

löneräknare
Borgå kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster
Lundagatan 5
06100 Borgå

Tiina Rikberg

Servicesekreterare
Borgå kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster

Jeanette Saarinen

redovisningssekreterare
Borgå kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster
(019) 6611 218
Lundagatan 5
06100 Borgå

Jonna Söderholm

byråföreståndare
Borgå kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster
Lundagatan 5
06100 Borgå