Ekonomitjänster

Ca 90 % av alla inkomster i Borgå kyrkliga samfällighet är skatteinkomster. Kyrkoskattesatsen har varit 1,45 från och med år 2005. 

Till Porvoon suomalainen seurakunta hörde 22 786 medlemmar år 2018. TIll Borgå svenska domkyrkoförsamling hörde 12 550 medlemmar år 2018. Borgå församlingar hade sammanlagt 35 336 medlemmar år 2018. 

Borgå kyrkliga samfällighets ekonomichef är Siv Nyqvist, siv.nyqvist@evl.fi, tfn (019) 6611 208, adress Lundagatan 5, 06100 Borgå. 

Ingen kontaktinformation hittades på det sökordet.